Maastricht is onlosmakelijk verbonden met het katholicisme. Vooral door de geschiedenis van Sint-Servaas, de vele kerken en kloosters. Tot aan de Franse tijd was het aantal kloosters in de stad overweldigend: er waren Witte Vrouwen, Franciscanen, Kruisheren, Antonieten, Kruisheren, Faliezusters, Kapucijnen en Grauwzusters. Deze katholieke uitbundigheid gaat aan de meeste Maastrichtenaren van nu voorbij. Toch kent de stad nog veel sporen van dit vroegere religieuze temperament. Deze wandeling voert langs kapellen, kerken en heiligenhuisjes in de binnenstad.