Sint Servaasbrug

Culturele biografie

Zicht op Maastricht is een onderdeel van de culturele biografie van de stad Maastricht. Een  methode om de geschiedenis van de stad Maastricht te bundelen en uit te dragen.

De Culturele Biografie van de stad Maastricht bestond sinds medio jaren 2000 uit drie onderdelen: een virtueel museum, te consulteren via een website; verhalen die via tentoonstellingen en activiteiten verteld worden op de locaties waar ze historische betekenis hebben én de collecties die het DNA van de stad weergeven, zowel in gemeentelijk als in privébezit.

Het beheer van de web omgeving van Zicht op Maastricht is vanaf 2016 door Centre Céramique voortgezet en gekoppeld aan de tentoonstellingen en activiteiten.

Centre Céramique heeft ZOM ingebed in de organisatie en een startpunt gecreëerd voor en met de erfgoedpartners om tot een diverse en integrale erfgoedprogrammering te komen in de stad. 

Identiteiten

De geschiedenis van Maastricht is onder te verdelen in vier tijdperken, die samen de geschiedenis van de stad karakteriseren en die Maastricht zijn historische identiteit geven:

  • de Romeinse tijd,
  • het middeleeuws religieus centrum,
  • de garnizoensstad en
  • de vroege industriestad + moderne tijd.

Deze identiteiten of periodes zijn kenmerkend voor de Maastrichtse geschiedenis en vormden de rode draad door de culturele biografie van de stad. Ze zijn onmiskenbaar een belangrijk onderdeel in de geschiedenis, maar Maastricht is én was uiteraard veel meer.

In Zicht op Maastricht spelen de 4 identiteiten daarom nog steeds een rol, maar eerder als onderdelen in het geheel.

Een onderdeel van de Maastrichtse, geschiedkundige kapstok die boeiend en bovenal zeer divers is.