Colofon

Zicht op Maastricht wordt gefaciliteerd door de gemeente Maastricht. De uitvoering en het beheer is in handen van Centre Céramique | Kumulus | Natuurhistorisch Museum Maastricht.

Zicht op Maastricht bestaat uit een mobiele website die het erfgoed in de stad ontsluit via één vindplaats, één medium. Het is de uiting van een groeiend netwerk van samenwerkende erfgoedinstellingen in de stad, waarvoor Centre Céramique een centrale, faciliterende rol vervult.

Verantwoordelijk voor de inhoud zijn: