Grote Staat 26-28: Heilige Geestkapel

In de middeleeuwen kende Maastricht instellingen die zorgden voor de armen. De Heilige Geest was zo'n instelling met eigen bezittingen: een kapel, zeven armenhuizen en enkele centrale gebouwen. De Heilige Geestkapel lag vroeger in de Heilige Geeststraat, tussen de Markt en Grote Staat. Rond 1803 is ze afgebroken.

  • De Heilige Geest was een instelling voor de armen in de stad. Ze is waarschijnlijk rond 1280 gesticht. Het complex van de instelling bestond uit een kapel, zeven armenhuizen en enkele centrale gebouwen.

    De Heilige Geestkapel werd opengesteld voor het publiek in 1471, daarvoor was het een besloten plek. De kapel werd gebruikt voor het geven van catechismus. Vanaf 1585 door de paters Jezuïeten en vanaf 1627 specifiek voor de armen. In latere tijden waren hier Kruisheren, Dominicanen en Begarden te vinden. Vanaf 1640 gebruikten ook protestanten de kapel, met name Schotse presbyterianen. Waarschijnlijk waren dat garnizoenssoldaten. In 1716 is de kapel gerestaureerd en in 1774 volgde herbouw.

  • De hele Heilige Geestinstelling is in de Franse tijd opgeheven. De taken en de armenhuisjes werden overgenomen door het Burgerlijk Armbestuur. De kapel is in 1803 afgebroken. Al lijkt op een foto uit 1914 nog een deel van de zijgevel te staan. Op de plek van de kapel werd een woonhuis gebouwd.

    In de centrale gebouwen werd een fabriek ondergebracht. In 1930 werden die gebouwen geheel gesloopt. Hier kwam een nieuw pand, waar tegenwoordig een winkel in is gevestigd. Een gotisch poortje is bij de sloop bewaard gebleven. Maar waar dat vervolgens is gebleven, is onbekend.

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.