Helstraat: een bordeelmaker

Het was in het jaar 1881 dat het echtpaar Mathijs Dominicus Spuls (geboren te 's-Hertogenbosch in 1829) en Petronella Jacoba Bros (geboren te Middelburg in 1836) zich vestigde in de Helstraat.

  • Deze straat, in de Franse tijd (1794-1814) ‘Rue de l’Enfer’ geheten, was een straat die in vroeger tijden synoniem stond voor meisjes van plezier en zedeloos tijdverdrijf. In 1926 veranderde de toenmalige burgemeester L.B.J. van Oppen met één hamerslag de 'Hel' in de 'Hemel': de Helstraat werd herdoopt tot Sint Bernardusstraat.

  • Het genoemde echtpaar Spuls-Bros was in het jaar 1870 vanuit 's-Hertogenbosch naar Maastricht verhuisd en woonde aanvankelijk in onder meer de Smedenstraat, Achter de Oude Minderbroeders en op de Onze Lieve Vrouwewal. Mathijs Dominicus Spuls werd bij zijn vestiging in Maastricht in het Maastrichtse bevolkingsregister ingeschreven als "loodgieter", maar na verloop van tijd werd dit gewijzigd naar "bordeelmaker". Wat was er aan de hand? In januari en maart 1882 werden drie jonge dames ingeschreven op hetzelfde adres als het echtpaar Spuls-Bros, alle drie afkomstig uit 's-Hertogenbosch. De ambtenaar van de burgerlijke stand noteerde bij elk van deze drie dames "publieke vrouw". Mathijs Dominicus Spuls en zijn echtgenote exploiteerden dus een bordeel in de Helstraat. Deze publieke vrouwen waren Sophie Andriesse (geboren te Tilburg in 1857), Johanna van Bragt (geboren te 's-Hertogenbosch in 1858) en Elisabeth Meeusen (geboren te 's-Hertogenbosch in 1857). Erg lang hebben deze dames niet gewerkt in het bordeel in de Helstraat: de laatste “publieke vrouw” werd reeds op 23 juni 1882 weer uitgeschreven uit het Maastrichtse bevolkingsregister. Alle drie gingen ze weer richting ’s-Hertogenbosch, hun Maastrichtse ‘avontuur’ was voorbij.

  • Na het vertrek van de laatste "publieke vrouw" koos Mathijs Dominicus Spuls blijkbaar voor een andere 'carrière': op 25 november 1884 blies hij zijn laatste adem uit in zijn woning in de Helstraat, op dat moment schoenmaker van beroep. Zijn weduwe Petronella Jacoba Bros verliet Maastricht zonder zich af te melden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand: het Maastrichtse bevolkingsregister maakt er melding van dat zij bij de volkstelling van 1890 "afwezig" was.

    Bron: Bevolkingsregister gemeente Maastricht 1880-1890.
                   Burgerlijke Stand gemeente Maastricht.

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.