Percee

De Percee is de oude naam van de weg tussen de Sint Servaasbrug en het station. Het grootste deel werd aan het eind van de negentiende eeuw aangelegd.

 • De oude weg vanaf de Sint Servaasbrug liep door de Wyckerbrugstraat en boog direct om naar de Rechtstraat en de Hoogbrugstraat. Aan de oostzijde, buiten de vestingwerken, verschenen vanaf het midden van de negentiende eeuw de eerste spoorstations. Omdat elke weg door de vestingwerken moest lopen, waren deze stations slecht bereikbaar.

  Een nieuwe stadspoort, de Stationspoort,  bood ook geen soelaas 
  Om daar verandering in te brengen werd in 1866 een nieuwe stadspoort gebouwd: de Stationspoort. Deze lag in het verlengde van de Brugstraat. Maar een rechtstreekse verbinding tussen de straat en het station bood deze poort niet. Ook was de plek van het definitieve station - zoals we het nu kennen - nog steeds niet bepaald. Toen de vestingstatus in 1867 verviel werden de buitenwerken een mogelijke stationslocatie. Maar verder dan de afbraak van de vestingwerken kwamen de inwoners niet. De Stationspoort werd in 1868 alweer afgebroken.

 • In 1881 werd besloten om de Brugstraat te verbreden en de gronden tussen de Rechtstraat en Wilhelminasingel te onteigenen. Kort daarna is de Percee aangelegd. Verschillende panden werden gesloopt, waaronder de restanten van het voormalige Annunciatenklooster. De aanleg van de weg vorderde snel: in juni 1882 werd deze in gebruik genomen.

  De Brugstraat werd uiteindelijk pas in 1887 verbreed. De Percee was intussen van bomen voorzien. De bebouwing vorderde langzamer. In 1885 kreeg de weg een nieuwe naam. Het stuk tot aan de Lage Barakken heette sindsdien Wyckerbrugstraat. Het deel tot aan het spoor werd de Stationsstraat. Ook al stond er toen nog geen station aan het eind van de weg. Pas in 1890 werd besloten om het station te bouwen. De oplevering was in 1915.

  Overzicht van De Percée; de weg tussen de Sint-Servaasbrug en het station.
  De Percee is de benaming voor de weg tussen de Sint-Servaasbrug en het station.
 • De bebouwing langs de Percee was aan strikte regels gebonden en kenmerkte zich door eenheid in verscheidenheid.  Zo waren er regels voor bijvoorbeeld de hoogte (meestal drie verdiepingen) en de vorm van de hoekpanden. Er verrezen hotels en middenstandsbedrijven, en alle gebouwen bevatten veel verschillende elementen. Opvallend was het warenhuis Maussen (1880-1981) dat in 1932 werd vernieuwd in de stijl van de nieuwe zakelijkheid.

  Het winkelpand van Maussen was een van de modernste panden aan de Wyckerbrugstraat
  Wycker Brugstraat 42. Hoek Rechtstraat (l). Het café 'De Percee.' 1953

Weetje

Op het kruispunt Stationsstraat-Wilhelminasingel stond sinds 1930 een fontein. Deze fontein  werd in 1952 vervangen door het beeld van Maria met vier bisschoppen dat er nu nog staat.  Dit nieuwe beeld moest dienen als een herinnering aan het internationaal Mariacongres in de stad in 1947.

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.