Bredestraat: het woonhuis van Louis Regout

De Bredestraat is een exclusieve straat in de stad. In het pand op nummer 17 is nu een kledingzaak gevestigd. In de Eerste Wereldoorlog speelde dit pand een bijzondere rol. Het was toen een hospitaal voor gewonden.

 • Dit pand aan de Bredestraat schijnt in de late middeleeuwen al te zijn bewoond. Hier was toen de Poort van Rekem gevestigd. Er bestaat een vermelding uit 1475 dat jonker Willem van Sombreffe, heer van Kerpen en Rekem, overleed in een ‘huis in de Bredestraat, tegen het St. Jacobsgasthuis’.

  Vanaf 1589 was het pand van de Jezuïeten. Toen die in 1639 uit Maastricht werden verdreven, kwam het in handen van de stad. Het werd de woning voor de militaire commandant Stein-Callenfels. Tussen 1640 en 1662 zetelden hier de Brabantse en Luikse schepenbanken, totdat die het nieuwe stadhuis konden betrekken. Daarna zetelde de militaire commandant er weer tot hij in 1726 naar Tongersestraat 6 verhuisde.

  Rond 1820 werd het huis het eigendom van koopman Pieter Jan Cools. En in 1829 vestigde zich hier de wijnhandel van Guillaume Polis, die gehuwd was met een dochter van wijnhandelaar Rijckelen.

 • In 1893 koopt de familie Regout-Stevens het pand. Louis Regout was tussen 1909 en 1913 van Minister van Waterstaat en later ambassadeur in Rome. Tijdens de Eerste Wereldoorlog stelde hij zijn huis beschikbaar als hospitaal voor gewonden die naar Maastricht kwamen. Het hospitaal werd geleid door het Rode Kruis. Na de oorlog werden er Duitse kinderen opgevangen, die ondervoed dreigden te raken. Koningin Wilhelmina en prins Hendrik brachten een bezoek in 1918.

  Na de Eerste Wereldoorlog werd er de Openbare Leeszaal en Bibliotheek gevestigd, samen met de Piusbibliotheek (1919-1940). Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er de Arbeidsbeurs (1940-1970) gehuisvest. In 1971 werd het een vestiging van de ABN Bank en daarna van ABN AMRO. Tegenwoordig is er een kledingzaak in gevestigd.

  Ministereel bezoek van Z.E. Minister Gelissen aan de K.N.P. Eerst was er een bezoek aan de Leostichting, openbare leeszaal en de Pius bibliotheek in 1936
  Ministereel bezoek van Z.E. Minister Gelissen aan de K.N.P. Eerst was er een bezoek aan de Leostichting, openbare leeszaal en de Pius bibliotheek, 1936
 • In het midden van de achttiende eeuw is het pand verbouwd. Het kreeg toen de huidige voorgevel. Wat er met het achterliggende deel is gebeurd, is niet bekend.

  Het huis heeft een brede gevel in baksteen, met in het midden een grote toegang in Lodewijk XV-stijl. Daarnaast twee maal drie vensters en op de verdieping een klein balkon. Boven de ingang bevindt zich een timpaan met de afbeelding van een landschap. Alleen de onderkant van de kozijnen is van hardsteen.

  Achter het pand ligt een grote tuin, die grotendeels onderkelderd is. Het was in het verleden een wijnkelder van wijnhandel Polis & Rijckelen. De ingang lag bij de poort van Bredestraat 19. In 1971 fuseerde de wijnhandel met de firma Sauter. De wijnkelder werd toen gesloten.

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.