Twaalf Apostelenhuis

Twaalf Apostelenhuis

Dit huis is in 1493 gesticht voor twaalf alleenstaande oude mannen. Boven de deur is een gevelversiering te zien van Christus en zijn twaalf apostelen.

  • Het complex, bedoeld als een gesticht voor alleenstaande oude mannen, werd gegrondvest in 1476-1477. Vanaf 1492 stond het bekend als XII Apostelenhuis en het was een van de weinige Maastrichtse instellingen op het gebied van zorg die niet door geestelijken werd beheerd. Het was een particuliere stichting, oorspronkelijk gefinancieerd door de gefortuneerde Maastrichtse burger Lambert van Middelhoven, oud-peymeester van de stad. Net als later het Sint-Martinushofje, stond het Twaalf Apostelenhuis onder beheer van een stichting die door burgers (niet-geestelijken) werd gedreven.

1 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.