ster

Start bij de Ster

Hier begint je speurtocht. De ster die je ziet is het teken van Maastricht. Maastricht is de ster onder de steden!

4 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.