Sint Mathias

Sint-Matthiaskerk

Links van de veertiende-eeuwse Sint-Matthiaskerk bevindt zich een Mariakapelletje. Aan het woonhuis naast de kapel ziet u een beeldje van de heilige Matthias. Hij werd in plaats van verrader Judas tot apostel aangesteld. Later werd Sint-Matthias gestenigd en onthoofd.

9 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.