Heilige Lambertus

Sint-Lambertus

Op deze hoek stond volgens de overlevering het geboortehuis van Sint-Lambertus (670 - 706)

  • Hij is de enige Maastrichtse bisschop die in de stad is geboren. Hij zou in opdracht van een hofmeier zijn vermoord. Deze hofmeier was beledigd over Lambertus’ berispingen vanwege zijn overspel. Lambertus wordt in Luik, waar hij vermoord is, overigens meer vereerd dan in zijn geboorteplaats Maastricht.

5 + 9 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.