Sint Arnoldus

Sint - Arnoldus

Aan dit woonhuis is een gevelsteen bevestigd van Sint-Arnoldus. Hij was de patroonheilige van de bierbrouwers.

4 + 11 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.