Domincanenkerk

Plundering van de Dominicanenkerk

Het klooster en de kerk van de Dominicanen werden in 1577 geplunderd. Dat deden de overgebleven Duitse soldaten van het garnizoen. Het klooster staken zij in brand. Daarbij kwamen twee paters om het leven. Ook de indrukwekkende bibliotheek van de Dominicanen ging in vlammen op. De paters ontvluchtten de stad en keerden een jaar later terug. Zij hadden echter geen geld om de kerk te restaureren. Dat gebeurde pas in de zeventiende eeuw. De gewelfschilderingen in de kerk dateren dan ook uit die tijd.

4 + 9 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.