Sint Bernardusstraat in Maastricht

Mathijs Dominicus Spuls, van loodgieter tot bordeelmaker

Het echtpaar Mathijs Dominicus Spuls en Petronella Jacoba Bros betrok in 1881 een woning in de Helstraat. Deze straat was bekend om de 'meisjes van plezier en zedeloos tijdverdrijf'. Mathijs Dominicus Spuls stond ingeschreven als loodgieter. Later werd dit gewijzigd naar bordeelmaker. Het echtpaar exploiteerde dan ook een bordeel.

 • Mathijs Dominicus Spuls en Petronella Jacoba Bros waren van oorsprong geen Maastrichtenaren. Hij werd in 1829 geboren in 's-Hertogenbosch. Zij in 1836 in Middelburg. In 1870 verhuisden ze samen van 's-Hertogenbosch naar Maastricht. Ze woonden in de Smedenstraat, Achter de Oude Minderbroeders en op de Onze Lieve Vrouwewal. In 1881 betrokken ze een woning in de Helstraat. Die heette in de Franse tijd (1794-1814) Rue de l’Enfer en tegenwoordig Sint Bernardusstraat. In 1926 zorgde burgemeester Van Oppen voor die laatste naamswijziging.

 • De Helstraat was bekend om de 'meisjes van plezier en zedeloos tijdverdrijf'. Toen het echtpaar Spuls-Bros hiernaartoe verhuisde, werd in het Maastrichtse bevolkingsregister zijn beroep gewijzigd van loodgieter naar bordeelmaker. In januari en maart 1882 werden namelijk drie jonge dames uit 's-Hertogenbosch ingeschreven op hun adres. De ambtenaar van de burgerlijke stand noteerde bij elk van hen 'publieke vrouw'. Dat betekende dat het echtpaar een bordeel exploiteerde.

  Deze publieke vrouwen waren Sophie Andriesse (geboren in 1857 in Tilburg), Johanna van Bragt (geboren in 1858 in 's-Hertogenbosch) en Elisabeth Meeusen (geboren in 1857 in 's-Hertogenbosch). Hun verblijf was echter van zeer korte duur. Op 23 juni 1882 werd de laatste dame alweer uitgeschreven uit het Maastrichtse bevolkingsregister. Alle drie gingen ze terug naar 's-Hertogenbosch.

 • Na het vertrek van de laatste 'publieke vrouw' koos Mathijs Dominicus voor een andere carrière. Hij werd schoenmaker. Dat was hij tot aan zijn dood op 25 november 1884. Hij overleed in hun woning aan de Helstraat. Zijn weduwe verliet daarna Maastricht zonder zich af te melden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het Maastrichtse bevolkingsregister meldt dat zij afwezig was bij de volkstelling in 1890.

  Bron: Bevolkingsregister gemeente Maastricht 1880-1890.
                 Burgerlijke Stand gemeente Maastricht.

  Auteur: Stefan Vrancken

1 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.