Wolder

Gilles Bastiaens, militair tijdens 'de Hel van 1812'

Aan het begin van de negentiende eeuw behoorde Nederland tot het Franse Keizerrijk. Napoleon I zwaaide sinds 1804 de scepter en voerde de dienstplicht in. Het betekende dat jongens uit Nederland in zijn leger moeten aantreden. Zo ook de twintigjarige Gilles Bastiaens uit Wolder, nabij Maastricht.  
 • Gilles Bastiaens werd op 6 december 1786 gedoopt als zoon van Laurens Bastiaens en Maria Schiepers. In 1806 werd hij dienstplichtig militair in de Grande Armée: het leger van Napoleon I. Hij werd ingedeeld als fuselier bij het 48e Régiment d'infanterie. Drie jaar later werd hij grenadier.

  In juni 1812 moest Gilles mee op veldtocht naar Rusland. Napoleon wilde de macht krijgen over tsaar Alexander I en zijn immense rijk. Het keizerlijke leger bestond uit ruim 685.000 manschappen, waarvan 15.000 Hollanders. Het was het grootste leger tot dan toe in de Europese geschiedenis.

 • Wapperende vaandels, roffelende trommels en prachtige uniformen: het was een indrukwekkend schouwspel toen de Grande Armée het Russische rijk binnenviel. Maar in plaats van een zege, liep de invasie uit op een catastrofe. Het was het begin van de ineenstorting van het Franse Keizerrijk.

  Tijdens de Slag aan de Berezina (26 - 29 november 1812) bouwden de Hollanders twee noodbruggen over de Berezina, een rivier in het huidige Wit-Rusland. Via deze bruggen ontsnapten 93.000 manschappen naar het Westen. De omstandigheden waren dramatisch en chaotisch. Ook Napoleon wist over een van deze bruggen te vluchten naar Parijs.

 • In de weken die volgden, kwam een groot deel van de gevluchte manschappen alsnog om het leven. Het kwam door extreme kou en ondervoeding. De mannen maakten zich zelfs schuldig aan kannibalisme. Van de 15.000 Hollanders waren er nog maar 500 over. De rest was dood, gewond, krijgsgevangen of gedeserteerd. Deze veldtocht werd met recht 'De Hel van 1812' genoemd. De eens zo trotse, onoverwinnelijke Grande Armée was een spookleger geworden.

   

  Hoe het afliep met Gilles Bastiaens is onbekend. Uit militaire stamboeken blijkt dat de Franse overheid ervan uitging dat hij bij de veldtocht ofwel was gesneuveld ofwel krijgsgevangene was gemaakt door de troepen van de Russische tsaar. Zijn lot is (vooralsnog) onbekend.

 • Gilles kreeg in 1796 een zusje, Lucia Bastiaens. Zij was pas tien jaar toen haar broer militair werd in het leger van Napoleon I. Mogelijk hebben ze elkaar sindsdien nooit meer gezien. In 1822 trouwde Lucia (1796-1870) met Jan Bastiaens (1799-1866), de zoon van Christiaan Bastiaens en Maria Catharina Lenaerts. Jan en Lucia zouden voor een omvangrijk nageslacht zorgen. Wie de naam Bastiaens draagt en een connectie heeft met Wolder, zal een afstammeling van hen zijn.

  Auteur: Stefan Vrancken

1 + 5 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.