THEMAWANDELINGEN

Wandeling Percee en Wyck

Wyck werd in de Romeinse tijd Vicus genoemd. Dat betekent handelsnederzetting. Wyck was klein en had maar twee straten, de Hoogbrugstraat en de Rechtstraat. De wandeling gaat van start op de St-Servaasbrug richting Wyck.
Download de wandeling (.pdf, 469kb)

Orgelpracht in Maastricht

De historische Maastrichtse kerken bezitten een een keur aan fraaie historische orgels met elk een eigen ontstaansgeschiedenis. De heer G.M.I.Quaedvlieg is kenner van de Maastrichste orgelpracht bij uitstek. Hij schreef een bijzondere bijdrage voor Zicht op Maastricht over het orgelbezit van de oude binnenstad, maar vergat daarbij niet de orgels in kerken buiten het stadscentrum. Het artikel is bestemd voor iedereen die in de schoonheid van de Maastrichtse orgels is geïnteresseerd, maar bevat ook technische informatie voor meer gespecialiseerden. ZOM stelde op basis van dit artikel een rondwandeling samen langs de orgels in het stadscentrum.
Download de wandeling
(.pdf, 420kb)

Wandeling Stadspark en villawijk

In 1653 werd een smal terrein buiten de Onze-Lieve-Vrouwepoort beplant met lindenbomen naar een idee van Frederik Magnus van Salm, de militaire gouverneur van de vesting. Het "gouverneurspark" werd kort na 1700 uitgebreid met een kleine weide, de Bleeckerij. De "groene plaats" werd populair onder de burgerij. In de 18e eeuw werd de wandelplaats "Onder de boompjes" genoemd. In 1830 werden "de boompjes" op bevel van generaal Dibbets gekapt, maar in 1836 werd het terrein opnieuw als park in Engelse landschapsstijl ingericht. Sinds 1837 wordt de "Ingelsche Hoof" stadspark genoemd. De wandeling gaat van start bij De Boompjes langs de Onze-Lieve Vrouwewal.
Download de wandeling (.pdf, 536kb)

Ontdek Belvédère: Wandel- en fietsgids

In de komende twee decennia krijgt Maastricht er een nieuw - tevens heel oud - stadsdeel bij. Er gaat er heel veel veranderen in het zogenaamde Belvédère gebied. De wandelgids neemt u mee door het fraaie natuurgebeid, maar ook langs het oude industriegebied en langs de verdedigingswerken De Fronten. De wandlgids is een tijdsdocument want binnenkort zal het aanzien van Belvédère al ingrijpend veranderd zijn. De fietsroute beschrijft een cirkel om het Belvédère gebied door het zogenoemde Grensmaasgebied. Ook in de fietstocht is veel aandacht voor de monumenten van historie en natuur in een gebied waar de ontwikkeling duidelijk zal worden van industriestad tot een stad waar dienstverlening, cultuur en wetenschap de centrale rol gaan spelen.
Download de wandeling (.pdf, 13,4mb)
Download de fietstocht (.pdf, 11,5mb)
Ga naar de website van WOM Belvédère

Wandeling Pieterpad door de stad

Het Pieterpad is de bekendste lange-afstand-wandelroute van Nederland. De route voert van Pieterburen aan de Groningse Waddenkust naar de Sint Pietersberg bij Maastricht en heeft een lengte van 490 kilometer, onderverdeeld in 27 etappes. Op de Sint Pietersberg sluit het Pieterpad aan op de Europese Grande Randonnée 5 die via de Ardennen en de Franse Alpen naar Nice loopt.
Download wandeling (.pdf, 94kb)

Wandeling Boschstraatkwartier

In de middeleeuwen concentreerde de lakennijverheid zich in dit stadsdeel. In de eeuwen dat Maastricht een vestingstad was, zijn er veel kazernes gebouwd. In de eerste helft van de negentiende eeuw kreeg Maastricht betekenis als eerste industriestad van Nederland. Dit gebeurde juist in dit stadsdeel. We beginnen onze wandeling op de Markt bij het standbeeld van Mickelers, aan het begin van de Boschstraat.
Download de wandeling (.pdf, 515kb)

Wandeling Metamorfose

Het boek "monUMent" (2006) geeft een overzicht van de geschiedenis en vertelt over de functies die de locaties van de Universiteit Maastricht door de jaren heen hebben gekend. Naast het boek is er een wandelroute samengesteld die uitnodigt om deze historische sporen, beschreven in het boek, met eigen ogen te aanschouwen. Kortom, een wandeling langs de monumenten van de Universiteit Maastricht.
Download de wandeling (.pdf, 364kb)

Een wandeling door Maastricht: Euroute 92

In februari 2007 was het vijftien jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Bij de herdenking van het jubileum van het Verdrag werd een stadswandeling samengesteld, de Euroute; de wandeling leidt ons langs de plaatsen in en om Maastricht die herinneren aan de Eurotop van 1991 en de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992. De Euroute bestaat uit een wandelparcours van zo'n drie kilometer door het centrum van de stad en biedt de mogelijkheid via enkele Extra Routes verderaf gelegen locaties te bezoeken. 'Waar de geest van het verdrag rondwaart'
Download de wandeling. (.pdf, 3mb)

A walk trough Maastricht: Euroute 92

In februari 2007 was commemorated de signing of the Maastricht Treaty in 1992 fifteen years before. This Euroute will take you to the places in and around Maastricht that are reminiscent of the European summit in 1991 and the signing of the Maastricht Treaty in 1992. The Euroute encompasses a walking route of some three kilometers trough the center of town and also offers you the opportunity to visit a number of locations further away: the Extra Routes.
'Where the spirit of the treaty still roams the streets'
Download the Euroute (.pdf, 585kb)