Slordig afgegraven

Auteur(s): Stichting Maastricht Vestingstad

Deze foto toont een zicht op het Fort Sint Pieter anno maart 2008. De aarden wal voor de kanongalerij van het fort is afgegraven. Helaas is dat met iets te veel enthousiasme gebeurd. De afwerking is niet zo mooi. De zwarte lijn in de foto geeft aan hoeveel er eigenlijk afgegraven moest worden. Gelukkig is het karwei nog niet helemaal afgerond en kunnen nog correcties worden aangebracht op advies van de Stichting Maastricht Vestingstad en de Stichting Menno van Coehoorn. Door de afgraving kan de geschiedenis van het fort en het schootsveld van de kanonnen veel inzichtelijker worden gemaakt. Het was namelijk de bedoeling met de vier kanonnen in de richting van het Maasdal te kunnen schieten. De zwarte belijning laat zien hoe de kannonschietgaten goed gericht konden worden. De SMV heeft er alle vertrouwen in dat ook deze fase van de restauratie van het Fort Sint Pieter tot een goed einde zal worden gebracht.

Terug naar het verhalenoverzicht