Napoleon

Regout

Auteur(s): Serve Minis


Hoe uitzonderlijk is niet het bijzondere industrieel portret van Petrus Regout is dat in 1849 werd gemaakt door de Haagse kunstschilder Johan Egenberger. Petrus Regout was een jaar te voren door de koning benoemd tot lid van de Eerste Kamer van de Staten Generaal. Egenberger schilderde een trotse zelfbewuste good looking young fellow, die respect en bewondering afdwingt. Omwille van zijn verdiensten voorde industrie werd hij door de koning benoemd tot lid van de Eerste Kamer van de Staten Generaal bij koninklijk besluit van 11 januari 1849. Tenminste één industrieel, zo beschikte de koning, moest zitting hebben in de eerste kamer als tegenwicht tegen de kennelijk oververtegenwoordigde handelsbelangen.

Hij liet zich zeer trots vereeuwigen in het uniform dat in die tijd werd gedragen ald lid van de Eerste Kamer met de bijbehorende driekantige steek in de hand. Trots draagt hij de versierselen behorend bij de ridderorden die hij had gekregen van koning Willem II en de Franse koning Louis Philippe op zijn uniform. Regouts statig pose is er een van koninklijke allure. Hij staat voor een zware achteruitgeschoven zetel en wijst met de wijsvinger van rechterhand naar wat wellicht de stichtingsacten zouden kunnen zijn van zijn industrieel complex aan de Boschstraat.

Dit portret is een unicum in het genre industrieportret. Deze iconografie komt echter wel dikwijls voor in het genres staatsieportretten van koninklijke personages. Of Regout Egenberger heeft geïnspireerd door hem te wijzen op een dergelijk staatsieportret dat er van zijn vriend koning Willem II bestond? We weten het niet.

Veel frappanter nog is de overeenkomst van Regouts portret met het schilderij dat werd gemaakt door niemand minder dan de Franse neo-classisicistische schilder Jean Dominique Ingres. Het is een portret van Napoleon met Luik op de achtergrond.

Misschien bespeelde de kunstenaar Johan Egenberger wel juist zijn 'violon d'íngres' door voor deze koninklijke iconografie te kiezen bij het portretteren van Nederlandse eerste grootindustrieel?


De verhalen:


Terug naar het verhalenoverzicht