Laatste doodvonnis Nederland voltrokken in Maastricht

Auteur(s): Serve Minis
Redactie: Serve Minis

De ultieme straf in vredestijd was de doodstraf. Althans tot 1870, want in dat jaar werd de doodstraf in vredestijd in het Koninkrijk der Nederlanden afgeschaft. De allerlaatste keer dat de doodstraf 'in vredestijd' werd uitgesproken en ook ten uitvoer werd gelegd, gebeurde dat in Maastricht.

Op 31 oktober 1860 werd de laatste Nederlander, die tot de doodstraf was veroordeeld, geëxecuteerd in Maastricht. Op die bewuste dag werd de zevenentwintigjarige jood Johannes Nathan uit Broek-Sittard krachtens het doodvonnis dat scherprechter Dirk Jansen over hem had uitgesproken opgehangen op de Maastrichtse markt. Hij was schuldig bevonden aan de moord op zijn schoonmoeder, mevrouw Driessen. In het daaropvolgend decennium werd de doodstraf in ons land in vredestijd niet meer voltrokken en tenslotte werd ze tien jaar later afgeschaft.

Terug naar het verhalenoverzicht