De Heer Quaedvlieg en de Vliegende Bom

Met medewerking van: De heer G. Quaedvlieg

De heer G. Quaedvlieg (* 4 juni 1931) woonde in zijn jeugd aan het Volksplein 24. Hij vertelt over een vliegende bom boven Blauwdorp.

"Op een avond, ik meen dat het een dinsdag was in november 1941, was er luchtalarm. We woonden aan het Volksplein 24. Mijn vader was niet thuis. Wij zijn toen naar de buren gegaan. Intussen was Pa thuisgekomen en stonden hij, de buurman en ik op straat te kijken in de richting van de ENCI, zal ik maar zeggen. We zagen drie lichtkogels hangen. Als er één uitging, kwam er direct weer een nieuwe. Op een zeker moment hoorden we achter ons een vliegmachine aankomen, of iets van dien aard.

De luchtverplaatsing werd dermate groot dat ik achteruit vloog en halverwege de gang terechtkwam. Het projectiel is toen is op Blowd?rrep terechtgekomen. Was het een vliegende bom geweest?

Er gingen direct daarna geruchten als zou het boven de Meerssenerweg zijn afgeschoten vanuit een vliegmachine. Was het gericht op de Cannerberg waar de Duitsers iets hadden? Het eigenaardige is dat de drie lichtkogels die onze aandacht trokken ook bleven hangen. Gaven die misschien de richting aan naar het doel?

Er waren veel doden en er bleek veel vernield. Er ging ook een verhaal dat het een experiment zou zijn geweest met een vliegende bom.

Ons huis had geen schade opgelopen. Familie van ons die in de Elisabeth Strouvenlaan woonde, wel. Een groot deel van Blowdörrep was weggevaagd.

Wat ik met zekerheid kan stellen is dat het géén bombardement was, maar een voorval. Er  was slechts het geluid van één vliegmachine gehoord en er werd ook zeer geheimzinnig over gedaan.

Verder hebben we er nooit meer iets van gehoord."

Terug naar het verhalenoverzicht