Begraafplaats Tongerseweg

Auteur(s): Jac van den Boogard

In 1809 kocht de Gemeente Maastricht een terrein aan langs de steenweg naar Tongeren om er een nieuwe begraafplaats aan te leggen. Een graf delven kostte toen ter tijd 1 frank. Het beheer, onderhoud en inrichting van de Algemene Begraafplaats ligt tot op heden in handen van verschillende gemeentelijke diensten.

In december 1811 had architect Jean Fran├žois Soiron een plan van aanleg gereed voor een terrein van 1 ha; tenslotte werd slechts een halve ha daadwerkelijk ingericht. De begraafplaats was voor rooms-katholieken, protestanten en joden. Vanaf 1920 is er een afdeling voor niet-religieuzen en andersdenkenden, terwijl er vanaf 1983 ook islamieten begraven kunnen worden. Zelfs was er ooit ruimte gereserveerd voor ongedoopte kinderen en zelfmoordenaars.

In de loop van de geschiedenis werd de begraafplaats steeds verder uitgebreid: in 1850 naar een ontwerp van stadsarchitect van den Bergh, zestig jaar later naar ontwerp van landschapsarchitect R. Rosseels en in 1956 volgde een uitbreiding naar ontwerp van F.Dingemans. Piet Satijn ontwierp in 1961 een nieuwe hoofdingang voor de Algemene Begraafplaats niet langer aan de Tongerseweg, maar aan de Javastraat. Vanaf 1970 bestaat ook de mogelijkheid een as-urn bij te zetten in een urnenveld.

Bekijk een PDF versie van een presentatie over de Tongersehof (5,32 mb)
Bekijk foto's van de begraafplaats aan de Tongerseweg (2,71 mb)

Zie ook:
Infrastructuur 19e eeuw

Terug naar het verhalenoverzicht