De firma Maussen

De heer en mevrouw Bremer-Schulte wonen in het historische Sint Gillishopitaal in de Hoogbrugstraat, het enige ter stede nog overgebleven gasthuis uit de Middeleeuwen. Behalve zieken en bejaarden vonden hier pelgrims onderdak. Het gasthuis had oorspronkelijk
lees verder

Schoppen in een schuilkelder

De heer W. Pieters vertelt over de verwaarlozing en herontdekking van de kazematten aan het Goeman Borgesiusplantsoen (Blauw Dorp) in mei 1940. Om een goed heenkomen te vinden voor het naderende oorlogsgeweld begon de buurt volgens een recente ooggetuigenverklaring (november 2009) direct na de Du...
lees verder

Oorlog! Het relaas van mevrouw Koenen over haar heugd in de oorlog.

Op een nacht werden wij gewekt door een zwaar en ononderbroken gebrom. We zagen een lucht vol vliegtuigen; als we er voorheen één hoorden, vlogen we al naar buiten om het wondermachien te volgen.

Een buurman riep: "Ja hoor, mevrouw Koenen, we hebben oorlog!" Even later hoorden we ook ...
lees verder

De schat van Marais

Rijwielhandelaar Marait in de Frankenstraat had in de oorlog geld in zijn tuin begraven. Jaren later bleek dat te zijn verdwenen.

"In 1944 woonde ik aan de Frankenstraat. Op 13 september werden wij daar bevrijd door de Amerikanen die op alle ramen gingen letten. Naast ons huis was een ...
lees verder

De Kazemattenkoorts voorbij

De oorlog liep ten einde. Dat kon men vooral zien aan de bewegingen van de Duitse Wehrmacht. Het ooit zo machtige leger ging deerlijk gehavend op huis aan.

"Het feit dat het luchtruim continu vol geallieerde vliegtuigen zat zal daaraan niet vreemd zijn geweest. Met dat alles nam de o...
lees verder

Herinneringen aan Buchenwald I

"Het concentratiekamp Buchenwald lag tussen Erfuhrt en Weimar in Thüringen. Het was in gebruik sinds 1937. Gevangenen hadden het gebouwd, ook de officierswoningen en de kazernes daarbuiten en zij hebben de wegen ernaartoe aangelegd. Niet die in het kamp zelf; dat waren modderwegen door de natuur ...
lees verder

Herinneringen aan Buchenwald II

Iedere dag tweemaal appèl
" 's Morgens om 6 uur had het appèl plaats. Alle werkenden werden daarna in de groepen, waartoe ze behoorden, met muziek buiten de poort gebracht om naar de werkcommando's te gaan.

Zij die door ziekte of gebreken niet in staat waren om het werkcommando ...
lees verder

Herinneringen aan Buchenwald III

5 april 1945
"De volgende dag al verbrak de commandant zijn belofte. Om twee uur 's middags liet hij bekendmaken dat alle joden - en dat waren er duizenden - drie uur later op de appèlplaats moesten aantreden. Zij zouden op transport worden gesteld met onbekende bestemming.

Het ...
lees verder

Herinneringen aan Buchenwald IV

Nooit meer vergeten 
"Op de appèlplaats werden onmiddellijk na de bevrijding borden geplaatst met grote witte plakkaten waarop de Duitse burgers te verstaan werd gegeven dat zij het door hen veroorzaakte onbeschrijflijke leed nooit meer mochten vergeten. Ze werden geconfronteerd met de bok w...
lees verder

De boom

"Het was winter en het vroor zó hard dat de adem die ik uitblies zich gelijk als ijzel afzette aan de randen van mijn dekens. Ik staarde naar het plafond en zag langs de spanten van het houten dakbeschot hier en daar de heldere vrieslucht. In de verte klonk het geluid als van het omhakken van een...
lees verder

Een Maastichts verhaal over schuim

Walram
Eind 1932 vonden de ...
lees verder

De opmerkelijke loopbaan van Dr P.J. Van Dooren

"Ik ben geboren in Maastricht op 30 mei 1926 om 09.30 uur zondagochtend, onder het luiden van de klokken van de Sint Servaas, waar wij toen op de Grote Gracht slechts vijftig meter vandaan woonden. Ik studeerde van 1945 tot 1950 Indologie aan de Universiteit van Leiden. Het was de opleiding voor ...
lees verder

Het verhaal van Drie Koningen

Een bank op het Wèlke vlak bij de oude Maasbrug was destijds de hangplek van de stadstypes de Drei Sjoenste; Pie de Bökkem, Ensinck de Kletskop en Flup de Koojstart. Over de drie is vrij weinig bekend. Flup de Koojstart was veedrijver bij het slachthuis. Hij had de gewoonte om aan de staart van k...
lees verder

De dood van agent Matthias Houben

Het werk bij de Zinkwitfabriek achter de Franciscus Romanusweg was vies, zwaar en bovenal een aanslag op lichaam en geest van hen die zich bij de gloeiendhete ovens ophielden. In die ovens werden de pigmenten zinkwit en lithopoon vervaardigd.

Het was een welvarend bedrijf in 1929, die ...
lees verder

Soppen in het CC

De toen 30-jarige Erwin Gerardu maakte zich op 1 juni 1999 op voor zijn eerste dag als medewerker PR Marketing en Communicatie bij het Centre Céramique. Hij woonde tijdelijk op het adres van zijn ouders toen daar vlak voor hij naar zijn nieuwe werkgever moest de waterleiding brak, hetgeen voor ch...
lees verder

Het Oorlogsrelaas van Jacques Huinck

de heer Huinck schreef een boek over zijn jeugd Vrolijk zullen we altijd blijven, ISBN:978-90-8834-855-6. Hij vernam van het bestaan van Zicht op Maastricht van zijn dochter die werkzaam is bij de Jan van Eyck Academie.

"Mijn boek gaat grotendeels over de oorlog en het onderwijs in oor...
lees verder

De oorlogsverhalen van Georges Kemmerling

Georges Antoine Kemmerling werd geboren te Maastricht op 7 september 1922. Hij is thans woonachtig aan de Potteriestraat 126/a, 6216 VJ te Maastricht, telefoon 043-344 06 48.

De heer Kemmerling beschikt niet over een e-mail adres.

In zijn werkzame leven na de oorlog was hij ...
lees verder

Einstein in de Helmstraat

Bij de Société de Beyart komen mensen op leeftijd tweemaal per week bijeen die voornamelijk geïnteresseerd zijn in kunst, kultuur, en alles daaromheen. Zij maakten kennis met het project van Zicht op Maastricht - 12 locaties, 12 verhalen en er is een groot aantal mensen dat het een en ander weet ...
lees verder

Het oorlogsdagboek van Jef Engelen, mei/juni 1940

Jef Engelen trad in oktober 1936 in Maastricht in militaire dienst als vrijwilliger. Hij werd in 1937 opgeleid tot beroepsmilitair in Venlo en Zuid-Laren. Deze opleidingen waren hard en zwaar. Na de afronding gaf hij zich op als beroeps. Dat was in 1940.
lees verder

Het relaas van Jef Engelen (II)

(NOOT: Na zijn terugkeer uit het Duitse krijgsgevangenschap, werd Maastrichtenaar Jef Engelen ingekwartierd in Tiel. Hij ging toen aan de slag bij de Opbouwdienst onder Duits toezicht. Na een sollicitatie bij de Belastingdienst kwam hij terecht in Zwolle, vervolgens in St Jansteen (Zeeland). Uite...
lees verder

Herinneringen van jef Engelen (vervolg; gedeelte)

Met sergeant Dresen werd ik ingekwartierd bij een familie die voorheen in Nederlands Indië had gewoond; mensen met een hart van goud en die ook alles voor ons deden wat maar in hun vermogen lag.

Sergeant Dresen vertelde me dat de Opbouwdienst een instantie was waar je moest werken met ...
lees verder

Laatste brief

Het gratieverzoek is afgewezen. Op 8 september, de feestdag van Mariageboorte, is ons vonnis bekrachtigd. Beter kon het niet uitkomen. Het is het beste bewijs dat God met Zijn heiligen met mij is. Treur dus niet om mij. Met volle blijdschap zal ik vanmiddag naar mijn God gaan, waar ik op u allema...
lees verder

Kantje Boord

Mevrouw die anoniem wil blijven, woonde in augustus 1944 in het Roeddörrep. Zij en haar familieleden overleefden het bombardement ternauwernood.

"Ik heb op de Franciscus Romanusweg nummer 20 gewoond. Bij de buren op de nummers 18 en 21 zijn helaas doden gevallen. Het begon allemaal ron...
lees verder

De bizarre lotgevallen van maastrichtenaar C. Vliegenhart

"In de jaren '50 was mijn vader leraar aan de Technische school in Veendam. Ik studeerde in die tijd in Groningen.

In de jaren '60 was ik werkzaam als ingenieur in Duitsland. Toen de Berlijnse Muur werd gebouwd, in augustus 1961, kreeg ik bezoek van Dipl. Ing. Klaus Sparing, een vriend...
lees verder

Een verhaal over sabotage

Datum interview: 8 september 2009.

De heer Smit (* 26 oktober 1922) uit Utrecht was werkzaam in Maastricht gedurende de oorlog. Hij vertelt een opmerkelijk verhaal over sabotage.

"Ik was belast met het aanleggen van een spoorwegverbinding tussen het voormalige station Bosch...
lees verder

Het Verhaal van Willy Coolen

Datum interview: 18 augustus 2009.

De heer Coolen (*1929) vertelt over de gebeurtenissen na het Amerikaanse bombardement op de Meerssenerweg van 16 september 1944.

"De namen van de slachtoffers van dat luchtbombardement twee dagen na de bevrijding van Maastricht staan in alf...
lees verder

Een ooggetuige over het vergissingsbombardement

Datum interview: 18 augustus 2009

De ooggetuige vertelt van de tragische gebeurtenissen op de avond van het vergissingsbombardement op het Roeddörrep.

"Ik had de hele dag bij Pa doorgebracht. Die handelde in bier en limonade. Het was een  prachtige dag, net als nu en het was...
lees verder

Een ooggetuige over het Roeddörrep

Datum interview: 18 augustus 2009De ooggetuige (*1930) vertelt over de trieste gebeurtenissen in het Roeddörrep direct na het bombardement van 18 augustus 1944.

"Ik woonde destijds in de Antoon Bieleveltstraat. Ons huis werd door één van de bommen verwoest. Het was in ieder geval voor ...
lees verder

Het Verhaal van Mevrouw Lisa Theunissen Morreau

Mevrouw Theunissen vertelt onder andere over het bombardement van november 1941 op Blauw Dorp. Zij woonde er als kind in de Begoniastraat 37.

"Mijn vader was bij de luchtbescherming en reed met de ambulance. Op de dag dat het Krèjjedörrep gebombardeerd werd, ben ik beschoten door een v...
lees verder

De heer Frans Houben vertelt over de Oorlog

De heer Frans Houben (* 9 januari 1930) woonde in zijn jeugdjaren op de plek waar nu het hotel langs de Maas staat, met een prachtig uitzicht over het toentertijd mooiste park van Nederland.

"18 augustus 1944 was een zéér warme dag. Omstreeks vijf uur in de namiddag vroeg mijn moeder m...
lees verder

Het Relaas van Dhr H.J.H. Paulussen

Datum interview: 10 november 2009.

De heer Paulussen (*20 april 1943) vertelt over zijn loopbaan tijdens de restauratie van het Stokstraatkwartier van 1959 tot 1975 onder aannemer Sjeng van Kan.

"In 1963 ben ik in de Stokstraat begonnen als handlanger bij aannemer Van Kan. I...
lees verder

Het verhaal van dhr. Michael Ph.J. Miethke

De heer Miethke (*22 oktober 1956)  vertelt het verhaal over zijn Duitse vader die in 1940 als gewoon soldaat op weg naar Parijs een tussenstop in Maastricht maakte. "Ik werd door dhr. Ivo van Megen (regisseur) op dit project van Zicht op Maastricht geattendeerd. Naar ik heb begrepen heeft het te...
lees verder

Dhr Huub van Engelshoven vertelt

De heer  Huub van Engelshoven (* 11 mei 1937) vertelt een verhaal over de bevrijding.

"Ik woonde destijds in het Heugemer Meulestraotjse 22 of 24, vlakbij de Sint Michaelsweg; ik ben daar geboren. De eerste keer dat we [Amerikaanse] soldaten zagen lopen was bij ons in de haöf, de volk...
lees verder

Dr Verbeet in gesprek met H. van Rijsselt

Datum interview: 11 augustus 2009.

Geert Verbeet (* 1927) en H.H. van Rijsselt (* 10 mei 1929) waren ooggetuigen van het vergissingsbombardement van 18 augustus 1944 op de Maastrichtse stadswijken Krèjjedörrep en Roeddörrep. Bijna 65 jaar later wisselen zij van gedachten.

GV...
lees verder

Het Verhaal van Johanna Herben

Mevrouw Herben (* 23 mei 1943) vertelt over het ongeval in de Stationsstraat waarbij haar vader op 4 oktober 1944 dodelijk verongelukte.

"Frits Herben, mijn vader, verzetsman, werd geboren op 26 februari 1913. Op maandag 4 oktober 1944 om 11 uur 's ochtends kwam hij op zijn motor ter ...
lees verder

De Vrachtwagens vaan de Sjriene

De heer John Schrijnemaekers (*1939) vertelt over het voormalige transportbedrijf van zijn grootvader aan de Maagdendries.

"Mijn opa, pa en mijn oom hadden vóór, tijdens en na de oorlog een...
lees verder

Schuilen achter zware deuren

Miets Caberg (* 9 januari 1926) en Mia Paulissen-Huijnen (* 18 juli 1926) waren op 18 augustus 1944 werkzaam in de Boschstraat. Ze hoorden de vliegtuigen aankomen en schuilden in de Sint Matthiaskerk.

Miets: "Wij werkten op het kantoor van de Radiodistributie in de Boschstraat. Daar kr...
lees verder

Mw M.C.C. Brouwers Lemmens vertelt

Mia Lemmens (*19 december 1934) was 10 jaar oud ten tijde van het bombardement van 18 augustus 1944. Zij was met haar vader aan het vissen in de Zuid-Willemsvaart toen de hel losbarstte.

"Ik ging vaker met mijn vader vissen in het kanaal of in de Maas bij Borgharen. Ik had immers scho...
lees verder

Het Relaas van Karel L.E. Sondeijker

De heer Sondeijker (* 23 maart 1932)  woonde als 12-jarige met zijn familie aan het Sterreplein 19 met zijn ouders, broers en zussen. Als 15-jarige trad hij in dienst bij zijn vader. Die was loodgieter.

"Ik ben al vanaf 1965 weg uit Wyck en woon sindsdien aan de Cannerweg. In het begi...
lees verder

Het Verhaal van Zwarte Vrijdag

Mevrouw Willems-Timmermans (* 28 juli 1930) vertelt over die zwarte vrijdag 18 augustus 1944 toen op haar woonwijk Krèjjedörrep bij de KNP de bommen vielen. Zij verloor daarbij haar nichtje Truus. 

"Ik werd geboren in de Boschstraat in juli 1...
lees verder

Schokgolven bij het Zwembad

In augustus 1944 woonde de vertelster in de Wycker Brugstraat. Vlak vóórdat het vergissingsbombardement losbarstte, stoof het kind het Sportfondsenbad uit?.

"Mijn oudste zus, schoonzus, jongste broertje, mijn vriendin en ik waren die dag naar het Sportfondsenbad gegaan?. even zwemmen! ...
lees verder

Staken, óók op School!

Omdat de leerlingen van de roomskatholieke HBS aan de Aylvalaan te Maastricht vrijaf kregen vanwege een feestdag en die van de gemeentelijke HBS aan de Helmstraat niet, gingen de scholieren van laatstgenoemde, gemengde school in 1947 of 1948 de straat op. Harry Sprenger (*1934) vertelt.

lees verder

Een Triest Verhaal…

Verteller (*1955) doet het trieste verhaal van de dood van vier mensen tijdens het bombardement op het Krèjjedörrep op 18 augustus 1944.

"Ik heb mijn tante nooit gekend, maar mijn moeder vertelde dat haar schoonzus in het Krèjjedörrep liep om een mij onbekende reden. Misschien woonde z...
lees verder

De Heer Quaedvlieg en de Vliegende Bom

De heer G. Quaedvlieg (* 4 juni 1931) woonde in zijn jeugd aan het Volksplein 24. Hij vertelt over een vliegende bom boven Blauwdorp.

"Op een avond, ik meen dat het een dinsdag was in november 1941, was er luchtalarm. We woonden aan het Volksplein 24. Mijn vader was niet thuis. Wij zi...
lees verder

Het Geluk van P. J. Loo

De heer Peter Jozef Loo (* 20 augustus 1943) zou op 20 augustus 1944 zijn eerste verjaardag vieren. Twee dagen eerder vielen echter de bommen op zijn ouderlijk huis.

"Die zondag zou ik één jaar worden. Mijn zus was vijftien jaar ouder dan ik, mijn broer twaalf en een half. Vermoedelij...
lees verder

Belevenissen in Bosscherveld

Ton Hermans (*8 maart 1935) woonde sinds 1938 met zijn familie aan de Goltziusstraat 4 in Bosscherveld, pal naast het Krèjjedörrep. Zijn vrouw Jessie Schuimer (*1 augustus 1941) werd geboren in Blauw Dorp in 1941, drie maanden vóór het november-bombardement op die wijk.

"Ik was negen j...
lees verder

De Tragedie van de Familie Meijer

De heer Wijnand Meijer is oud-rechter en advocaat. Hij woonde als kind met zijn familie aan de Observantenweg 42 te Sint Pieter. Hun overbuurman was Hauptscharführer Max Ströbel, chef van de Aussendienststelle Maastricht. Zijn vader Johannes Marinus was op 18 ...
lees verder

De heer Barthels over WOII en over het oude Maastricht

De heer Barthels (* 1 juli 1926) haalt jeugdherinneringen op aan de Tweede Wereldoorlog en aan het Maastricht van vroeger.

"In 1942 liep ik door de Stationsstraat. Ik was 16 jaar en op weg naar mijn werk. Ik was schildersknecht bij een ...
lees verder

Jo Beckers over de Zinkwitstaking

De Zinkwitstaking te Maastricht was in oktober 1929 al drie maanden aan de gang en een uitweg leek niet in zicht. Tijdens de rellen tegen het eind van die maand hanteerde de politie vuurwapens. Agent Houben raakte dodelijk verwond. De grootvader van de heer Beckers overkwam hetzelfde. Ook hij ove...
lees verder

Over Jos Hermans, Kunstenaar

Jos Hermans (* 22 september 1930) is een beeldend kunstenaar uit Nuth. Vele gebouwen en pleinen (onder andere Plein 1992) worden gesierd met zijn werk. Tientallen beelden, fonteinen en monumentale kunstvormen in allerlei materialen staan op zijn naam.

Jos Hermans is een achterneef van ...
lees verder

Het Verhaal van Franciscus Nelissen

Frans Nelissen (* 17 april 1933) woonde in zijn jeugd aan de Tweebergerpoort. Ten tijde van het bombardement op het Krèjje- en het Roeddörrep van 18 augustus 1944 trok hij met zijn vriendjes naar het Sportfondsenbad.

"Het was in augustus en het was die dag snikheet. Ik woonde met mijn ...
lees verder

Het verhaal van de heer Schrijnemaekers

Als gamin speelde de heer Schrijnemaekers (* 28 april 1933) die namiddag met enkele vrienden op de Greend toen het onheil gebeurde?.. 

"Op de Griend was vlakbij de spoorbrug een grote kuil gegraven en daarin bevond zich de Duitse luchtdoelartillerie. Die was behoorlijk aan het funkele...
lees verder

Het Relaas van Anna Maria Buurman van Gerwen

Mevrouw Buurman (* 19 september 1935)  blikt terug op haar jeugd in de oorlogsjaren, over het garagebedrijf van haar vader en de bevrijding.

"Ik word altijd een beetje emotioneel als ik over de oorlog begin. Ik kocht onlangs een boekje over kinderen die door de Duitsers zouden worden ...
lees verder

De Wederwaardigheden van een Archeoloog

Een verhaal over archeologische vondsten en andere zaken in Maastricht en omstreken.

"Ik heb meerdere archeologische opgravingen verricht in Maastricht, natuurlijk in samenwerking met anderen. Voordien heb ik nog een tijdje met iemand gewerkt in het Havenstraatje in Maastricht en één k...
lees verder

Het Heimwee van Baptiste Ramaekers

Baptiste Ramaekers kijkt met weemoed terug naar het Maastricht van de jaren '50 en '60 toen de binnenstad nog relatief ongerept was. De vele veranderingen zijn zijns inziens te rigoreus voltrokken en hebben hem nooit kunnen bekoren. Hij beslo...
lees verder

Het Oorlogsverhaal van Andreas Antonius Hofman

De heer Hofman woonde in Blauw Dorp tijdens de oorlog en vertelt onder meer over het bombardement van 27 november 1941 op die wijk.

"Toen de oorlog uitbrak woonde ik aan de Gerard van Wermweg 19. In het voorjaar van 1941 werd besloten de ka...
lees verder

Dood op het Water

Inleiding: mevrouw Adriaens bevond zich op 18 augustus 1944 met haar ouders aan boord van de sleepboot Gabriëlle die die dag in Groot-Ternaaien vastzat op een zandplaat.

"Het was puur toeval dat we met onze boot op dat moment nèt n...
lees verder

Dee minsj mèt die breij brook

Mevrouw Jeannette Sijtema is hoogbejaard, maar ondanks dat nog steeds zeer kras en bij de tijd. Zij verhaalt over de armoede in de crisisjaren. Na de oorlog beleefde de vishandel van haar en haar man een bloeiperiode.

"Ik ben gebore...
lees verder

Bombardement Roeddörrep

Op 18 augustus 1944 was Tiny Nijs als 4-jarige bij haar grootouders  Leenders aan de Gebroeders Hermansstraat 14 op bezoek toen het Roeddörrep geteisterd werd door een bombardement.

"Mijn oom, de broer van mijn moeder, had gezien dat de vliegtuigen elkaar in de lucht nog tekens gaven v...
lees verder

Bommen en Donders

De heer Donders verhaalt over de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in het Wittevrouwenveld in september 1944. Tijdens het vergissingsbombardement een maand eerder was hij bezig met het vangen van salamanders.

"Ik herinner mij als de dag van gisteren dat in de herfst van 1944 het h...
lees verder

Bommen op Roeddörrep en het spoor

De heer Lemeer vertelt dat er, net als in Blauw Dorp, een gangenstelsel onder het Roeddörrep lag. Ook kwamen er tijdens het vergissingsbombardement van 1944 meerdere spoorlui om het leven.

"Ik ben geboren in de Antoon Bieleveltstraat 12 in 1923.  Het zal u misschien nog niet verteld zi...
lees verder

Over geloof en genezing

De heer Penninger en zijn vrouw zijn godvruchtige mensen. Beide werden wonderwel genezen na meerdere bezoeken aan het bedevaartsoord Lourdes. Over de kerk als instituut is de verteller minder te spreken. Hij overlegde afschriften van notariële akten die betrekking hadden op een overleden familiel...
lees verder

Het fluiten van de bommen

Als vijfjarige maakte Antonius Lucker het vergissingsbombardement op Krèjjedorp mee vanuit een schuilkelder. Opgroeiend werd zijn verontwaardiging over het uitblijven van aandacht voor 'de grootste ramp die Maastricht ooit getroffen heeft' steeds groter.

"Ik woonde destijds bij de ove...
lees verder

Een koffertje voor als er bommen vallen

Mevrouw Dubois maakte het bombardement van 18 augustus 1944 op het Roeddörrep van dichtbij mee. Een buurvrouw die met haar meeliep naar de schuilkelders kwam daarbij om.

"Ik woonde ten tijde van het bombardement op Roeddörrep met mijn ouders aan het Albertiplein nummer 15. Ons huis wer...
lees verder

Een moedige moeder in het Roeddörrep

De bezoeker vertelt over de trieste gebeurtenissen in het Roeddörrep direct na het bombardement van 18 augustus 1944.

"Ik woonde destijds in de Antoon Bieleveltstraat. Ons huis werd door één van de bommen verwoest. Het was in ieder geval voor méér dan de helft kapot - laat ik zeggen va...
lees verder

Dag van Verschrikking

De heer Sondeijker woonde in 1944 aan het Sterreplein 19. Tijdens het Amerikaanse luchtbombardement op het Krèjje- en het Roeddörrep bevond hij zich op de hoek van dat plein en de Membredestraat in Sint Maartenspoort.

"In de oorlogsjaren, lang vóórdat er in de Sint Antoniuslaan appart...
lees verder

De Bom op de Sint Antoniuslaan

De verteller woonde als zesjarige in de Sint Antoniuslaan. Toen viel die bom?.

"In 1944, toen we bevrijd werden, was ik zes en daar kan ik mij nog wel iets van herinneren. Van de oorlog zelf natuurlijk niet. In augustus '44 hebben de Amerikanen ons hier gebombardeerd. Ik woonde toen aa...
lees verder

De Tongersestraat en omgeving

De heer Penninger is een rasechte Maastrichtenaar en een uitermate boeiend verteller. Hij verzamelt ook foto's van en verhalen over zijn stad. Deze keer haalt hij herinneringen op over de Tongersestraat en directe omgeving uit vervlogen jaren.


lees verder

Het oorlogsverhaal van Balthazar Hubertus Heijenrath

Het oorlogsverhaal van Balthazar Hubertus Heijenrath (* 2 oktober 1924)
Opgetekend 11 november 2009

Op 27 november 1941 was de 17-jarige Balthazar Heijenrath op weg naar zijn ouderlijk huis aan de Gerard van Wermweg nummer 116. Met zijn even oude kameraad die in het kantoor van de...
lees verder

Veertig jaar in dienst van de gemeente Maastricht

Een ambtenaar blikt terug: over wat vroeger allemaal kon...

Download dit verhaal (.pdf, 0,1 MB)

Eigenlijk had ze als zeventienjarige heel andere plannen, maar toen ze via haar zus een baan als b...
lees verder

Malberg in de kijker

Belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de Maastrichtse wijk Malberg vormt het verhaal van de rode en zwarte daken:
woonde je onder rood, dan was je 'sociaal zwak', woonde je onder zwart, dan was je 'fatsoenlijk'.
Het project 12 Locaties, 12 Verhalen stelt deze episode uit de Malb...
lees verder

Blinden, blindgangers en een bloedbak

Download het verhaal (.pdf, 0,2MB)

In het gedempte kanaal Luik-Maastricht ter hoogte van de Helpoort lag van 1963 tot medio 1975 op een diepte van ongeveer 1,75 meter een bl...
lees verder

Jeugdherinneringen van Jean Frèrejean - De oorlogsjaren 1940 – 1945

In januari 1940, ik was toen 5, verhuisden we naar de Wycker Grachtstraat 35. Op dat adres hadden mijn ouders een frituur overgenomen.
lees verder

Het spook in de Heksenhoek en andere herinneringen

De opa van Ina woonde in een hoekhuis in het Heksenkwartier. Hij had er een meubelmakerij. Boven was de keuken met het woonhuis. Achter de winkel bevond zich de werkplaats, waar al het hout was opgeslagen.

Als kind spe...
lees verder

Vrijdag 18 augustus 1944; Een zomerse dag aan de Maas die dramatisch eindigde

Het was nog oorlog, maar die zou, zo hoopte men, niet meer zo heel lang duren. De illegale luisteraars van de Engelse radio wisten te vertellen dat Parijs op 1 augustus 1944 weer in geallieerde handen was gekomen. België en Nederland hoopten op een spoedige bevrijding.De Duitse bezetting was men ...
lees verder

Herinneringen aan 1944 en 1945

Elly Kamps verteld:

"Ik herinner mij het bombardement van 18 augustus 1944 op Maastricht alsof het gisteren nog gebeurde. Het was een snikhete zomerdag. Later op die avond kwam er lichtbruin water uit de ...
lees verder

Op stap door oud-Maastricht met Fien

Charles Vos (Maastricht, 1888-1954), bijgenaamd 'Sjaarelke', 'Karel vaan Mestreech', ofwel 'de Zwieger', van professie (stads)beeldhouwer, vormgever, ontwerper en docent met een atelier aan de Sint Bernardusstraat 9c te Maastricht, was een zéér bescheiden man die zich tijdens onthullingen van zij...
lees verder

Britse bommen op blauw dorp

Op donderdag 27 november 1941, rond een uur of negen 's avonds, wierpen vermoedelijk meerdere Britse jachtvliegtuigen brisant- en brandbommen af boven de Maastrichtse arbeiderswijk Blauw Dorp. Ook andere steden in Nederland, vooral in het oosten en zuiden, waren het doelwit. Kennelijk was er geen...
lees verder

De zoondaag vaan 'ne mestreechteneer

DE ZOONDAG VAAN 'NE MESTREECHTENEER.
Het boekje 'De zoondag vaan 'ne Mestreechteneer' werd geschreven door Mathieu Hul.
De Maastrichtse kunstenaar Jan Hul voorzag de tekst van fraaie tekeningen.
Het werd uitgegeven in 1933 en gedrukt bij Gebroeders van Aelst, Maastricht.
Jan H...
lees verder

De kerk van Wolder

De heer Harry Theunissen vertelt enthousiast over de kerk van Wolder, gebouwd door zijn grootv...
lees verder

de Zaate Herremenie

Beluister het audiofragment

John Hoenen denkt wel dat hij een bekende Maastrichtenaar is. Toen wethouder Jean Jacobs in januari j.l op de Markt op het punt stond een grote opscheplepel in een XXL-soepke...
lees verder

Slagerszoon

Op 22 januari 2009 stond Zicht op Maastricht voor het eerst met een rode caravan op de Markt van Maastricht om verhalen op te halen. De allereerste die zich meldde, was de heer Hub Wevers, slagerszoon. Hij verdient een eervolle vermelding als degene die de Tour de Maastricht, de route van de 'ver...
lees verder

Beloert uuch Mestreech

Jan Janssen verzorgt wekelijks in het Maastrichts een pagina in weekblad de Ster. Hierin staan drie vaste rubrieken. In 'Beloert uuch Mestreech' vertelt hij over Maastrichtse gevelstenen, in 'R...
lees verder

Kroniek vaan Mestreech

Ted Reckman verzorgt iedere week een groot artikel voor weekblad de Ster. De populaire artikelenreeks 'Kroniek vaan Mestreech' belicht iedere week een ander historisch thema van Maastricht. Reckman geeft onde...
lees verder

Het ballet van Wally Haacke: herinneringen van Pierre Fooij

Mijn eerste kennismaking met ballet was in 1947. Ik was 12 jaar oud en zat op de gemeentelijke Mulo aan de Spilstraat. Ik woonde tijdelijk bij mijn grootouders van moederskant Achter de Molens. In dat ja...
lees verder

'Verliefd worden, dat deed je niet'

Dr. W.A.E. (Mien) Minis-van de GeijnEen bètavrouw die promoveerde was in 1937 een zeldzaamheid. 'Verliefd worden evenzeer. Dat deed je gewoon niet. Dat mocht pas als je afgestudeerd was.' Mien M...
lees verder

Heer, stadswijk op het kruispunt van twee wegen

Heer is een dorp dat op het rechterterras van de Maas is gelegen. Scharn en Keer behoorden tot de schepenbank van Heer. Tijdens de Franse Tijd reikten de grenzen van Heer tot de stadwal van Maastricht.

In 1840 telde Heer 1052 inwoners. In 1907 en 1920 werden delen van de zelfstandige ...
lees verder

Malpertuis, de wijk van Reinaard de Vos

In 2008 bestond de wijk Malpertuis exact een halve eeuw. De wijk werd gebouwd tussen 1958 en 1965rond de katholieke kerk van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad.

Het is een van de perifere wijken...
lees verder

Hoe kijken Maastrichtenaren naar hun stad?

Beeldend kunstenaar Arjen van Prooijen en fotograaf Maurice Bastings bekijken Maastricht met een professionele blik. In 2 korte documentaires geeft Mieke Van den dries een aanzet voor een serie portre...
lees verder

Foreigners, students and expatriates living in Maastricht

In Maastricht - a European city - there are living many foreigners; many Europeans come to visit the old town. How is it to live, work or study in old Maastricht? Are Maastricht people really Burgundians, wh...
lees verder

Herinneringen aan Kaptein vaan Köpenick 2007-2008

De uitvoeringen van de Kaptein vaan Köpenick in 2007-2008 waren een groot succes. De zaal van de Bonbonnière was, honderd jaar na de eerste uitvoeringen in 1907, iedere keer afgeladen vol.

De voo...
lees verder

Interview met Francien van Domburg

Onlangs sprak de redactie met mevrouw Francien van Domburg, een dame die een groot deel van haar leven werkzaam was als maatschappelijk werkster in Maastricht.
lees verder

50 jaar Malpertuis

Ter gelegenheid van een halve eeuw Malpertuis (2008), een van de wederopbouwwijken van Maastricht, verzorgde historicus Emile Ramakers een interessante lezing. In vroeger eeuwen was Malpertuis de ...
lees verder

Romeins en Middeleeuws Maastricht: Over goden en doden

In het kader van de culturele biografie van Maastricht is een aantal thema's vastgesteld, dat karakteristiek is voor de geschiedenis van de stad.

Twee van deze thema's situeren zich ...
lees verder

Maastricht toneelstad

Maskerade, toneel, theater... het is de Maastrichtenaar niet vreemd. De oude stad aan de Maas kent van oudsher een rijke toneeltraditie, te beginnen met het Maastrichts Paasspel, het educatie...
lees verder

Herinneringe vaan Pie Beckers

De heer Pierre Beckers (85) uit de Bogaardenstraat nam contact met ons op met de vraag of wij hem konden helpen aan een foto die paste bij zijn oorlogsherinneringen. Die foto konden wij niet...
lees verder

Werkplaats van Huub Levigne

Museum De Historische Drukkerij, gespecialiseerd in de drukkersgeschiedenis van Maastricht, heeft een reconstructie gemaakt van de werkplaats van de vooraanstaande Maastrichtse graficu...
lees verder

Van drukmotief tot afbeelding

Museum De Historisch Drukkerij is gevestigd in de Jodenstraat 22 te Maastricht. Het museum is gespecialiseerd in de drukkersgeschiedenis van Maastricht en heeft tentoonstellingen georganise...
lees verder

Café de Oase

"Lezend in de verhalen op uw website kwam bij mij de volgende herinnering boven. We woonden tot 1958 (het sterfjaar van mijn vader) op de Brusselsestraat 31 of 33, dat weet ik niet meer. Maar het was...
lees verder

Verhalen over Céramique

Luister naar de verhalen van enkele Maastrichtenaren over Céramique.
(Oral History project Céramique, april 2008)

Interview met mevr. Amory
Mevrouw Amory is een ni...
lees verder

Archiefsprokkels: verhalen over geloof en gelofte; heg en steg; herinnerd en herdacht; kennis en kunde; lief en leed; oorlog en vrede; recht en slecht; vermaak en vertier; woning en werk; ziek en gezond

De medewerkers van het Regionaal Historisch Centrum Limburg doen vaak verrassende, opzienbarende, bijzondere ontdekkingen op hun speurtochten door de Maastrichtse archieven. Regelmatig levert dat ...
lees verder

De winkel van Bodden

"Mijn man en ik hadden vroeger een winkel in de Uitbelderstraat op nummer 12, zo'n echte buurtwinkel waar iedereen kwam voor zijn boodschappen of voor een praatje. Het was er soms de 'zoete ...
lees verder

Bom op Blauw Dorp

Op 27 november 1941, rond negen uur 's avonds, viel een grote Engelse torpedo-bom op de Maastrichtse wijk Blauw Dorp. De trieste balans: 25 doden, circa 120 gewonden en ruim 140 vernielde of ...
lees verder

Slordig afgegraven

Deze foto toont een zicht op het Fort Sint Pieter anno maart 2008. De aarden wal voor de kanongalerij van het fort is afgegraven. Helaas is dat met iets te veel enthousiasme gebeurd. De afwe...
lees verder

R.K. Montessorischool in de Stokstraat

Terwijl de buurt langzaam ontvolkt raakte en in oude glorie werd opgeknapt, begon Eugenie Hochstenbach in 1964 als onderwijzeres aan de R.K. Montessorischool in de Stokstraat. Over haar ervaringen s...
lees verder

Een Franse graaf in een Maastrichtse 'speckkamer'

Pierre Antoine comte Tancrède d'HautevilleIn de vrijmetselaarsloges fladderen soms de meest vreemdsoortige vogels rond. Zo ook deze maçon van het eerste uur, midden 18e eeuw. Van hem zijn, dank zij een vervelende kwestie die zich in de loge"l'Astrée" in Utrecht afspeelde, onderstaande ge...
lees verder

Herinneringen aan het boodschappen doen van toen

De artikelen 'Maag 't get miejer zien ....?' en 'Herinneringen aan boodschappen doen van toen' in de Zicht op Maastricht-pagina in de STER riepen veel reacties op.
De Gruyter: oud en vertrouwd!
lees verder

Geleerd Maastricht: De Jezuïetencollectie

De Universiteit Maastricht is sinds de oprichting in 1976 eigenaar van de prestigieuze Jezuïetencollectie. Deze prachtige wetenschappelijke bibliotheek was ooit het trotse bezit van de Jezuïetenorde in Maastricht. Het eerste monumentale gebouw waarin de jonge universiteit zijn intrek nam in de ou...
lees verder

Verhalen over Malpertuis

De wijk Malpertuis is precies een halve eeuw oud. Luister naar de verhalen van enkele inwoners van Malpertuis. Zij vertellen over de aspecten van hun leven en het wonen en werken in Malpertuis.
(Oral History project Malpertuis, februari 2008)


lees verder

Verhalen over Heer

Luister naar de verhalen van enkele inwoners van Heer. Zij vertellen over de aspecten van hun leven en het wonen en werken in Heer.
(Oral History project Heer, februari 2008)

In...
lees verder

Mijn jaarwisseling 1944-1945

In onze rubriek 'Foto Album Maastricht' in weekblad De Ster plaatsten wij onlangs een foto van Maastrichtse meisjes die dansend met Amerik...
lees verder

Van Sloun was een begrip in Maastricht

In 1914 begon de oma van de heer Emile Theunissen  - meisjesnaam Van Sloun -  in de Maastrichtse binnenstad in de  Mariastraat een winkel...
lees verder

Frans Emanuel Fouquet: 'dokter van de armen'


In de negentiende eeuw bestond de medische dienst voor de armen in Maastricht uit armendokters en vroedvrouwen, van wie er in elke wijk é...
lees verder

Herinneringen aan een jeugdheld

Herinneringen aan een jeugdheldIk zag het levenslicht in Borgharen, aan de vooravond van de tweede wereldoorlog.
In ee...
lees verder

Maastrichtse culinaire historie: recepte oet Mestreech

Maastrichtse culinaire historie:
recepte oet MestreechWie kent ze nog, die aloude recepten die elke Maastrichtse huisvrouw kon maken. Streekgebonden gastronomie of lokaal gebonden gastronomie staan volop in de belangstelling. Probeer drie populaire gerechten uit de Maastrichtse keu...
lees verder

Een Maastrichts kookboek uit de 18e eeuw

Een Maastrichts kookboek uit de 18e eeuwCulinaire geschiedenis is nog maar een hele jonge loot aan de geschiedenisboom. De Maastricht...
lees verder

Speelgoed van Regout - wie weet meer?

De Sphinx heeft een scala aan gevarieerde producten gemaakt. Het is niet zo bekend dat er ook speelgoedserviesjes werden vervaardigd....
lees verder

Maastrichtse orgelpracht

Het silhouet van Maastricht is de eeuwen door beheerst door een veelvoud aan grote en kleinere torens van talrijke kerken en kapellen. En waar kerken zijn, vinden ...
lees verder

Van 'Choralen en andere Sengeren'

In de Maastrichtse kerken, 2007
Totde taken van de kapittels behoorde o.m. de verzorging van de vieringenin hun kerken. De onderli...
lees verder

Wonen op stand

Het Spaans Gouvernement aan het Vrijthof is het oudste niet-kerkelijke gebouw van Maastricht. In zijn bewogen geschiedenis, heeft het gebouw tal van beroemde bewoners gek...
lees verder

Slivvenier heet raar kosgengers

Mestreechter verhoale van de heer Heckers zijn gebundeld door Stichting Onderweg in het boekje 'Slivvenhier heet raar kosgengers'. De netto revenuen van het boekje en de bi...
lees verder

Rijkdom en armoede

Historicus Paul Arnold over kwade dampen, deftige heren en het ''Roode Gevaar''. De sociale kwestie kwam voor het eerst in the picture in maastricht door het optreden van Willem Hubert Vliegen. Maar Maastricht kwam pas in beweging door de Noodkistrede van dr Henri Poels uit 1917.

Paul ...
lees verder

Verhalen voor expatriates

Seven stories published in Crossroads; an English language webmagazine by the European Journalism Centre for the expatraite community in Maastricht.

D'Artagnan's death at the 167...
lees verder

Rookworsten van de HEMA

Wie kent ze niet? Wie heeft niet ooit zijn tanden erin gezet? Het zijn de rookworsten van de HEMA, waarvan Gerrit Komrij ooit zei dat dit het enige is wat hij miste tijdens zi...
lees verder

Ziekencommunie

Bij deze foto hoort eigenlijk het geluid van knarsende sneeuw onder de voeten van de priester, die samen met de misdienaar op weg is om een zieke in de buurt de comm...
lees verder

Maastricht als nieuw industrieel metropool

In 1930 bezocht een delegatie van het Comité ter Behartiging Belangen Limburgse Industrie - een soort voorloper van de Industriebank LIOF - het terrein van de Sphinx aard...
lees verder

Mooswief

De jongste generatie realiseert zich waarschijnlijk niet dat ze echt hebben bestaan (en waarschijnlijk nog steeds ..?). En niet slechts een karikaturale voorstelling zijn...
lees verder

Roeie Pierre

Pieter Lodewijk Joseph Geijsen, geboren ergens in 1929 of 1930, kunstschilder en levensgenieter van beroep. Onder die naam kent hem natuurlijk niemand. Beroemd (en ber...
lees verder

De Stokstraat

Kunsthistoricus Servé Minis over het Stokstraatgebied in het tv-programma 'Andere Tijden'. Wat nu een zeer fashionable chique winkelgebied is, was tot de negentiende eeuw de haven v...
lees verder

Begraafplaats Tongerseweg

In 1809 kocht de Gemeente Maastricht een terrein aan langs de steenweg naar Tongeren om er een nieuwe begraafplaats aan te leggen. E...
lees verder

Skelettenvondst Picardenlaan 2004

Op dinsdag 4 mei 2004 nam de Technische Recherche van de Politie Limburg-zuid contact op met Eric Wetzels van taakgroep Cultureel Erfgoed van de Gemeente Maastricht me...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Retorica in de raad

In de vijfde eeuw voor Christus ontstond in de Griekse wereld met name in het democratisch bestuurde Athene, behoefte aan scholing in mondelinge taalbeheersing. Politiek en rechtspra...
lees verder

Ambtenarenverhalen - De kunst van het relativeren

De gemeentelijke beleidsambtenaardeskundige opereert informeel, flexibel, relativerend, innovatief, vrij, soms vrijpostig. De managerbureaucraat van tegenwoordig heeft de neigi...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Ambtenarij in de vierde eeuw na christus:corruptie troef

Een bedrijf functioneert beter wanneer het de medewerkers ruimhartig behandelt en niet uitsluitend acties onderneemt om de winst te maximaliseren. Bijvoorbeeld door ze ei...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Kerk en staat

De scheiding van kerk en staat is een verworvenheid die strikter en eerder wordt toegepast als er meer godsdiensten worden aangehangen in een staat. Toen het stadh...
lees verder

Ambtenarenverhalen - De eed

De scheiding van kerk en staat is sinds 1815 een belangrijk uitgangspunt van ons koninkrijk, maar als het er op aan komt een uitdrukkingsvorm aan het waarheidsbesef te geve...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Openbaarheid

Thorbecke had het toch maar goed gezien ten tijde van de vaststelling van de Gemeentewet in 1851 toen besloten werd de raadsvergaderingen in het openbaar te houden: "Openbaarheid is ...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Pie Fabry: rituelen

Bij cultuurverandering wordt snel in termen van oude en nieuwe cultuur gesproken. Vaak zit hier de impliciete suggestie aan gekoppeld dat de oude cultuur fout is. Cultuur is niet go...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Brandweerbeeldje: botsingen tussen culturen om kunst

In de kunst gaat het om het mooie, om het aparte, om de emotie, om de trilling van de lucht, om het onuitsprekelijke. Cultuur is ruimer dan kunst. Je spreekt van cultuur als een groep me...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Hoort de rode vlag bij het socialisme of bij Maastricht?

Van oudsher is een van de krachtigste symbolen van Maastricht de witte vijfpuntige ster op een rood vlak. Op vlaggen waarmee men zich wilde onderscheiden als Maastrichtenaren komt i...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Zo buiten zo binnen: de bouwvergunning met glacé handschoenen

Voor het begrip organisatiecultuur zijn veel definities opgesteld; bijvoorbeeld: Cultuur is het feitelijk gedrag van de mensen in een organisatie dat voortkomt uit een stels...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Nieuwjaarsreceptie: rituelen

Artikel 42, 2 van de Grondwet luidt: "De Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk". De bedoeling van dit artikel is om op een beleefde manier het s...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Leny Scheyven: rituelen

Bij de start van Venster, ons personeelsblad, vergaderde de redactie meermaals over het hebben van een lekkere roddelrubriek. De hoofdredacteur Rob Damoiseaux voelde er gelukkig he...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Maastricht en Oranje

De ineenstorting van het imperium van Napoleon "Napoleon" leidde tot grote staatkundige onzekerheid en militaire verwarring. Nadat de geallieerde onderhandelaars tijdens he...
lees verder

Ambtenarenverhalen - U of jij?

Buitenlanders hebben vaak moeite om u te zeggen. Het valt ons misschien niet zo op omdat Fransen en Duitsers de u wel kunnen uitspreken, maar let maar eens op: in de...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Jacques van de Venne: een held

Ambtenaren, verhalen en anekdotes. Gemeente ambtenaren, historische figurenJacques van de Venne: een heldAmbtenaren hebben invloed, die soms groter is d...
lees verder

Ambtenarenverhalen - JJ, KK en MM: rituelen

In 1969 kwam Jules Joosten als hoofd van de afdeling financiën naar Maastricht. Hij was in feite tevens hoofd van de afdeling belastingen en van de afdeling economische zaken, die ...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Ronald Stans, een mythe

Vroeger kwam je wel eens bij de Centrale Personeelsdienst (CPD) in de Batterijstraat. Steevast kwam je daar dan Ronald tegen, een vriendelijke maar wat eigenaardige jong...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Nico Kempeners, een mythe

De functie van stadsbode was in de dertiende eeuw de meest voorkomende ambtelijke functie. In een tijd van telefonie, radio, tv en e-mail is het bijna onv...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Philip Houben; een held

Van oud-minister Pieter Winsemius is de uitdrukking dat de overheid een schurk is met een hoge hoed. Je wordt beroofd of niet serieus genomen maar dat gebeurt wel op een net...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Taal : communiceren

In onze moderne tijd is communiceren moeilijk. Het is maar een geluk dat er zoveel over het weer valt te vertellen, anders vielen er heel wat meer dooie stiltes dan nu ...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Taal : beleidsjargon

Taal is een gebrekkige poging het ware leven te betrappen. Het verschil tussen de woorden en de dingen is met name groot bij beleidstaal, de taal van maatschappelijke problem...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Breur Lemmens: een mythe

Volgens mij is Breur Lemmens in 1980 bij de gemeente komen werken als all-round technisch medewerker. Hij viel meteen met de neus in de boter qua klussen want de benedenverdie...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Martin Jammers en het toepassen van regels: rituelen

Lao Tse, Chinese filosoof uit de zesde eeuw, op het goudleerbehang van de burgemeesterskamer afgebeeld zittend op een tijger, schreef een keer: "De wijze staat op de achtergro...
lees verder

Ambtenarenverhalen - Gemeente ambtenaren: historische figuren

Organisatiecultuur, Anekdotes, Helden, Mythen en Rituelen.

Gemeenteambtenaren zijn historische figuren. Je kunt wel zeggen dat het beroep van gemeenteambtenaar bestaat vanaf h...
lees verder

In Maastricht woont een 'Gouverneur'


De Limburgse Commissaris der Koningin zetelt in de Limburgse hoofdstad Maastricht.

Waarom noemen we hem 'Gouverneur' en waarom heet het Provinciehuis ...
lees verder

Anno 1883

Rond de geboorte van de Stedelijke Muziekschool, het Maastrichts Stedelijk Orkest en de Mastreechter Staar.Het muziekgebeuren te Maastricht in de 19e eeuw was overwegend een zaak van zgn muzieksociëteiten; groepen die op de een of andere wijze met muziek maken bezig waren. Hun suc...
lees verder

Provincie Maastricht, Hoofdstad Maastricht

In de familie, gevormd door de Nederlandse provincies, is de plaats van de provincie Limburg die van een nakomertje. Waar andere provincies van ons land al vele eeuwen geleden...
lees verder

Laatste doodvonnis Nederland voltrokken in Maastricht

De ultieme straf in vredestijd was de doodstraf. Althans tot 1870, want in dat jaar werd de doodstraf in vredestijd in het Koninkrijk der Nederlanden afgeschaft. De allerlaatste keer dat de doodstraf 'in vredestijd' werd uitgesproken en ook ten uitvoer werd gelegd, gebeurde dat in Maastricht.
lees verder

Mestreechse Verhaole - Bruudsje Stols

Kint Geer häöm nog? Bruudsje Stols? De maan vaan de bóngbóngs in de Hoonderstraot? Bruudsje Stols, 'nen echte Mestreechteneer, mèt 't hart op de gooj plaots. Ederen da...
lees verder

Mestreechse Verhaole - De Benanebókser

Kint geer häöm nog? De Witte Vreugop of, aanders gezag, de Benanebókser'? 'nen Echte Mestreechteneer, dee ziech gere eine droonk, meh mèt 't hart op de gooj plaots.

lees verder

Mestreechse Verhaole - Rieka vaan de frituur

Kint Geer häör nog? Rieka vaan de frituur op de Toongersestraot? Ze waor Italiaonse, meh ze hóng hiel erg aon eus keuningshoes. Tege 'ne maan mèt 'ne knievel zag ze altied : ...
lees verder

Mestreechse Verhaole - De mins vaan 't Leger des Heils

Kint Geer häöm nog? Dee groete, blonne mins in dat uniform vaan 't Leger des Heils? Edere zaoterdag kaom heer op de fiets oet Brunssum nao Mestreech um hei alle kaffees aof te goon en te kollektere veur 't Leger. Heer had altied e lachend geziech en wouw noets get drinke, este häöm get wouws geve...
lees verder

Mestreechse Verhaole - D'n Tamboer-maître

Kint Geer häöm nog? De lange Lewie Lambriks? Geer wèt wel, d'n tamboer-maître vaan De Keuninkleke. Es heer veur de hermenie oetgóng, waor 't zjus of heer op de wolke leep. H...
lees verder

Mestreechse Verhaole - 't Gaasmenneke

De straotlanteries vaan vreuger brande op gaas. Later woorte ze op d'n èllentrik aongeslote. Op e paar plaotse in Mestreech lete ze get vaan die aw lanteries haan...
lees verder

Mestreechse Verhaole - De boontjas vaan Harie z'n mam

Harie de poompemeker z'n mam waor gestorve. De doedsmès waor in de Theresia gewees en 't minske waor begraove op d'n Toongerseweeg. Noe waor Harie de woening aon 't leegm...
lees verder

Mestreechse Verhaole - Wieker Broonk

Harie waor door ze zwaoger oetgenudeg um in Wiek nao de persessie te koume kieke. De Wieker Broonk woort wel neet mie gevierd wie vreuger, meh de persessie hadde ze in iere ...
lees verder

Mestreechse Verhaole - Sjink

Kint Geer häöm nog? Sjink, de pelisie? Sjink, d'n einegste pelisie boe ze oets e vastelaovendsleedsje euver gemaak höbbe. Dat góng zoe : 'Sjink, dee sjieke Sjink. Dee sym...
lees verder

Mestreechse Verhaole - Peerdsvleis

't Waor in de oorlogsjaore. Dao waor haos niks en alles waor op de bon. Veural vleis waor zoe good es neet te kriege. De Pruse hadde alles veur ziechzelf nudeg en 't bitteke w...
lees verder

Mestreechse Verhaole - Keersgratificatie

Iech kaom vaan de Mulo en mós goon wèrke. Iech begós es jongste bedeende op kentoer bij de Société-Céramique ofwel de Sjèremiek. Umtot iech nog gein 18 jaor waor, mós iech i...
lees verder

Mestreechse Verhaole - D'n doevemèlker

Harie had ze gans leve in 't Blauw Dörp gewoend. Had dao z'n kemunie gedoon, waor dao z'n leefste tegegekoume en waor ouch mèt dat meidske getrouwd. Z'n kinder waore dao geb...
lees verder

Mestreechse Verhaole - Harie de poompemeker

Dit is e verhaol oet de kinderjaore vaan Harie de poompemeker. Harie waor jaoreg gewees. Heer waor vief jaor gewoorde. Veur z'ne verjaordaag had heer venalles gekrege. Zoe o...
lees verder

Mestreechse Verhaole - De Kloniaal

Bij Harie um d'n hook woende eine dee vreuger in Indië waor gewees. Daoveur hadde de lui häöm de naom vaan 'kloniaal' gegeve. Heer had 'ne slaag vaan de smik gehad en waor d...
lees verder

Mestreechse Verhaole - De roej Tina

't Had al weke aon e stök gevrore en 't waor um zoe te zègke 'ne strenge winter. Meh 't gevruur waor noe oet de loch en dao waor e dik pak snie gevalle. Sjievelentere waore d...
lees verder

Mestreechse Verhaole

René Heckers is op 4 fibberwarie 1931 gebore in Wiek-Mestreech. Heer heet bij de Broeders op de Aloysiussjaol gezete. Nao 't veurtgezat oonderwies en de Handelssjaol kraog heer z'n...
lees verder

Maastricht in het Wilhelmus

Het Wilhelmus werd in 1932 op 10 mei door de ministerraad gepropageerd tot officieel volkslied van Nederland. Dat besluit was een bevestiging van het roemrij...
lees verder

Water en Waterwegen: Spil van onze Stadsgeschiedenis

Maastricht, stad aan Maas en Jeker, is een waterstad bij uitstek. Je ziet het direct als je de stad binnenvaart. Heel bijzonder is bijvoorbeeld de dubbele oeverbebouwing links en rechts op de oevers van de Maas.

Het ontstaan van de stad is te danken aan het water van de Maas, ja zelfs ...
lees verder

Vaandel van de Staar onthullend

In 2008 is het 125 jaar geleden dat 'De Staar' werd opgericht. Een kwart eeuw geleden schreef historica Ingrid Evers een zeer lezenswaardig boek ter gelegenheid van het ee...
lees verder

Geen één april mop: het eeuwfeest van de Kaptein

Op 1 april 2007 is het precies een eeuw geleden dat de Kaptein vaan Köpenick, 'Mastreechter Opera-Comique in 3 Aktes', van Fons en Guus Olterdissen in de Maastrich...
lees verder

Mestreechs waope

De heer van den Broek heeft het ontwerp getekend van het Maastrichtse stadswapen en schrijft ons het volgende:

'Bij besluut vaan d'n Hoege Ro...
lees verder

Favoriete foto

Deze foto is mijn favoriete nostalgische foto van Maastricht. De foto is, zover ik weet, genomen in 1954 (een jaar voor de fatale torenbrand) vanaf het dak van de ...
lees verder

Fabrieksschoorsteen

Aan het eind van de negentiende eeuw werd het silhouet van Maastricht niet meer uitsluitend door kerktorens bepaald, maar ook door hoog oprijzende fabriekssschoorstenen. Op ...
lees verder

Napoleon - Regout


Hoe uitzonderlijk is niet het bijzondere industrieel portret van Petrus Regout is dat in 1849 werd gemaakt door de Haagse kunstschilder Johan Egenberger. Petrus Re...
lees verder

Twee Maastrichtenaren in Rome

Drie meter onder de vloer van de Sint-Pieter in Rome op het niveau van de oude in de 4e eeuw gebouwde basiliek van Constantijn de Grote en vlak naast het graf van...
lees verder

Een Maastrichtse Doopvont in Rome

In de zomer van 2006 trok een klein maar select gezelschap Maastrichtenaren naar Rome. Het gezelschap bracht een kostbaar Maastrichts geschenk naar de Eeuwige Stad: een d...
lees verder

Het huis van San Claessens


De Stijl en Het Nieuwe Bouwen in Maastricht
Op de Sint Pietersberg aan de Rochusweg 5 ligt een opvallend huis in een voor Maastricht ongebruikelijk...
lees verder

Rietveld en de behoudenis van Maastricht

Sinds ik mij heugen kan gaat mijn voorkeur op het gebied van tschoone en tmooie uit naar het constructivisme en de collage. De vormen bevrijd van de voorstelling; het afgebeelde bevrijd van zijn betekenis. Wat je ziet, stelt niets voor of het betekent wat anders. De verhuizing naar het diepe Zuid...
lees verder

Wat staat er op die steen?

Op de Oeverwal in Wyck ligt onopvallend een gedenksteen in het plaveisel met een Latijnse inscriptie. De illegaal geplaatste steen markeert de plaats van de aanlanding van de Romeinse brug op de Wycker Maasoever.

De exacte tekst van de steen luidt:
FOSSVRAE IMPIGRITAS EFFODIT ...
lees verder

Een ossenkop aan de gevel

'Mijn vader was een sobere man van weinig woorden. Opgegroeid met hard werken, geld verdienen, diep gelovig en met belangstelling voor cultuur en erfgoed. Hij nam ons vaker mee naar het Bonnef...
lees verder