Maastricht is de oudste arbeiders- en industriestad van Nederland. Met de vestiging van verschillende grote industrieën vanaf ca 1830 nam de geschiedenis van de oude vestingstad een nieuwe wending. Petrus Regout (1801-1878) gaf Maastricht deze nieuwe identiteit. Voordien waren al voorwaarden gecreëerd voor de vroege industrialisatie. De infrastructuur was verbeterd, de Zuid Willemsvaart (1817-1824) aangelegd en het Bassin als binnenhaven voltooid (1826). De uitbouw van de industriestad bracht ook een hoop sociale ellende; de woon- en werkomstandigheden van de arbeiders waren erbarmelijk.

In andere arbeiderssteden zijn de sporen van de vroege industrialisatie uitgewist. Maastricht heeft tot op heden zijn vroeg industrieel karakter weten te behouden, ja zelfs goed weten te combineren met andere stadsidentiteiten. Veel industrieel erfgoed is door behoud en hergebruik bewaard gebleven en beschermd, maar veel verhalen van het dagelijks leven in de industriestad zijn nog niet geschreven.

Céramiqueterrein
Infrastructuur 19e eeuw
Maastrichts aardewerk
Onderwijs
Oorlogsmemorandum
Opkomst burgerij
Petrus Regout
Rood vs blauw
Sphinx
Stokstraatkwartier
Universiteit
Wederopbouw