Maastricht is ontstaan als Romeinse nederzetting. Dat is te danken aan de geografische situatie: een Romeinse weg komt hier aan bij een doorwaadbare plek in de rivier en dat maakte de bouw van een brug mogelijk. Dit is een belangrijk verhaal uit de biografie van de stad, want vanaf dat moment tot op de dag van vandaag is Maastricht ononderbroken bewoond gebleven. De brug werd de spil van de stadsgeschiedenis. De vroegromeinse stichting, de laatromeinse versterking en de vroegchristelijke geschiedenis worden gedomineerd door Sint Servatius, die als bisschop van Tongeren naar de stad komt. Hij werd de patroonheilige van de stad.

Over de eerste duizend jaar van de stadsgeschiedenis hebben we geen geschreven bronnen. Waar komt dan de legitimatie vandaan van Maastricht als 'oude' stad? Dat was het werk van archeologen. Zij hebben veel, dikwijls spectaculair, onderzoek gedaan in het Maastrichtse bodemarchief. De archeologie is de verbindende schakel, die de continuïteit van de laat antieke oudheid naar de vroege middeleeuwen heeft aangetoond. De archeologen hebben het besef van die continuïteit een plek gegeven in ons collectief geheugen, in onze actuele alledaagse beleving van de stad.

Maasbrug
Memento Mori
Romeins Maastricht
Zwart zaad