ZICHT OP MAASTRICHT BIOGRAFIE VAN EEN STAD is een project van de gemeente Maastricht. Het project heeft tot doel om volgens de principes van een 'Culturele Biografie' het erfgoed binnen de gemeente Maastricht in haar samenhang toegankelijker te maken voor een breed publiek. Dit gebeurt door samen met de Erfgoedinstellingen activiteiten te organiseren rond thema's die betrekking hebben op de geschiedenis van de stad en haar inwoners. Daarnaast is er een presentatie op het internet waarbij de bevolking bij kan dragen aan deze geschiedsschrijving. Bezoekers en bewoners van de stad kunnen straks een wandeling voorbereiden via deze site. De website geeft ook een overzicht van de activiteiten die in de komende tijd worden georganiseerd rond het eerste thema 'Sphinx, plaats van herinnering'. Op de site staan ook een aantal voorbeelden van internet-presentaties zoals deze momenteel door een redactie van historici worden uitgewerkt. Tot slot heeft de site tot doel de Maastrichtenaren aan te zetten hun kennis over de stad te delen middels verhalen, foto's, dagboekfragmenten, getuigenissen enzovoort. Kwaliteit en continuÔteit van het project worden bewaakt door een stuurgroep van externe adviseurs met kennis en ervaring op het gebied van (cultuur-) geschiedenis en media. HET ONTSTAAN De gemeente Maastricht heeft een beleid ten aanzien van het roerend cultureel erfgoed van de stad ontwikkeld. In de nota Cultuurvisie 2002-2010 worden voorstellen gedaan voor een aanpak van dit veld gebaseerd op het concept culturele biografie van een regio, naar de ideeŽn van cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. Onderzoeksbureau LaGroup is gaan onderzoeken welke mogelijkheden dit concept Maastricht te bieden heeft. De voorstellen zijn gebundeld in het eindrapport van LaGroup: De Culturele Biografie van Maastricht (2003). Eind 2004 zijn deze voorstellen goedgekeurd en is begonnen met de praktische aanpak van het project. De invulling van het project wordt uitgevoerd door de regisseur van het project, twee redacteurs, een multimediateam en stagiaires van de Universiteit Maastricht. Dit alles gebeurt onder het toeziend oog van de opdrachtgever en een stuurgroep van externe adviseurs. Doel van het project is het verleden te integreren in het heden. Aan de hand van tastbare sporen uit het verleden vertelt de Ďculturele biografieí het levensverhaal van de stad Maastricht. Dit levensverhaal is opgedeeld in vier hoofdthemaís die kenmerkend zijn voor de verschillende identiteiten die Maastricht door de jaren heen heeft gekend: Maastricht als Romeinse vestingstad, Maastricht als Middeleeuws religieus centrum, Maastricht als garnizoenstad en Maastricht als industriŽle stad. Het vertellen van het verhaal gebeurt op twee manieren; door middel van wezenlijke activiteiten in samenwerking met de culturele instellingen in Maastricht en door interactieve informatievoorziening, waarvan de kern een website is. Het levensverhaal van de stad Maastricht wordt echter niet gecreŽerd door mensen van hogerop. Het verhaal krijgt pas waarde als het wordt verteld door diegenen die het beleefd hebben, of voor wie het betekenis heeft. De culturele biografie is iets wat groeit, het veranderd met de mens mee, omdat de beleving van de geschiedenis ook verandert.
over zicht op maastricht