DIT IS HET BEGIN van ‘Zicht op Maastricht, biografie van een stad’. Het is de vernieuwende manier, waarop de Maastrichtse erfgoedinstellingen - samen met de gemeente - omgaan met de geschiedenis. Ze stemmen regelmatig hun programma’s op elkaar af rond een thema. Als eerste wordt het thema ‘De Sphinx – plek van herinnering’ gepresenteerd. Het handelt over allerlei aspecten van de geschiedenis, die zich afspeelden op en rond het Sphinxterrein. ZICHT OP MAASTRICHT IS MEER Het is ook het begin van een groeiende geschiedenissite over de stad Maastricht. Het uitgangspunt is de actuele betekenis van historische plekken, voorwerpen, gebeurtenissen. Zij vertellen het verhaal van de stad en haar inwoners. Er worden verbanden gelegd, oorzaken en gevolgen getoond. De site toont een drietal uitgewerkte voorbeelden. Straks zullen via thema’s, tijdlijnen en plattegronden alle verhalen en de verbanden daartussen worden ontsloten. Bezoekers en bewoners van de stad kunnen dan hun eigen pad door de geschiedenis volgen en als ze dat willen zelf een wandeling samenstellen, en met een persoonlijke plattegrond en ‘podcast’ op pad gaan. U WORDT UITGENODIGD om de geschiedenis van Maastricht en haar inwoners in al haar aspecten mee gestalte te geven. Foto’s, feiten, verhalen, studies, anekdotes, filmpjes... alles kan bijdragen aan de rijkdom aan informatie die deze site op den duur gaat bieden. Bekijk de getoonde voorbeelden en laat ons weten wat u ervan vindt. Ook als u actief wilt meedoen: kies ‘Doe mee’.
zicht op maastricht