07 januari 2009 17:39
piering
Forum Bezoeker


stadswapen
Hoe komt de gemeente Maastricht in godsnaam op het idee om ons eeuwenoude
stadswapen te verkrachten en te veranderen in iets wat nog het meest lijkt op
een slechte prent uit een stripverhaal. Het lijkt wel of de gemeente er op uit
is om onze Maastrichtse identiteit uit te wissen. Ons stadswapen is al
eeuwenlang de trots van onze stad en dat behoort ook zo te blijven.
14 januari 2009 20:14
goofjohn
Forum BezoekerVolkome mee eens, Maastricht nieuw is niet altijd beter, Maastricht is historie
en daar hoort ook de historische engel bij. Maastricht schaam je !!!
22 januari 2009 14:52
Emile Ramakers
Forum BezoekerIk wil graag reageren op de motivatie met betrekking tot de Stadsengel in het
nieuwe gemeentelijke logo. Hierin wordt het volgende gesteld:
In de [Sint] Mathiaskerk aan de Boschstraat komen [we] de vijfpuntige ster weer
tegen. Het [lees: zij] staat op een schild tussen twee Gotische nissen waarin de
beschermheiligen van de stad, zijn afgebeeld: Lambertus en Servaas. Het dateert
uit 1490.
Het schild wordt vastgehouden door een dame, de 'schildhoudster'. Zij
verpersoonlijkt de stad Maastricht en wordt ook wel stedenmaagd of jonkheid
genoemd. Ze had oorspronkelijk géén vleugels. Deze zijn er in het begin van de
19e eeuw aan toegevoegd, vermoedelijk onder invloed van de Katholieke Kerk. En
zo werd de jonkheid - eigenlijk pas vrij laat - omgedoopt tot engel.

Daar tegen is het volgende in te brengen:
1. De stadsengel (met uitgestrekte vleugels) komt voor op alle stadszegels vanaf
1535 (J.M.H. Eversen en J.L. Meulleners, De Limburgsche gemeentewapens, in:
PSHAL 35(1899), p. 260-261).
2. De stadsengel komt voor in de voorgevel van het stadhuis, gebouwd in 1662
(Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Maastricht, p. 124, daar abusievelijk als
‘stedenmaagd’ betiteld; L. Minis, Het stadhuis, p.9 als stadsengel).
3. Op een schouw, gedateerd eerste kwart zestiende eeuw (1510?), in het Dinghuis
komt het stadswapen tweemaal voor met een engel als schildhouder (Monumenten van
Geschiedenis en Kunst, Maastricht, p. 117-118, met afbeelding)
4. De benaming ‘jonkheid’ voor een stedenmaagd is mij onbekend.
5. Uit niets blijkt, dat de schildhouders in de St.Matthiaskerk oorspronkelijk
geen vleugels hadden en dat ze die pas in de vroege 19e eeuw gekregen hebben.
Inderdaad zijn de oudste afbeeldingen van het Maastrichtse wapen voorzien van
een schildhoudster zonder vleugels. In de loop van de zestiende eeuw krijgt de
engel de overhand over de maagd als schildhouder. De stadsengel komt in de 17e
en 18e eeuw ook vaak voor op boekbanden van werken, die een min of meer
officieel karakter hebben.
Ook in de titel van Maastrichtse kranten uit de tweede helft van de achttiende
eeuw komt de stadsengel voor.
Ook een ander punt in de toelichting is onjuist.
· De vermelding van 1283 slaat op een artikel in de Alde Caerte, die echter
tegenwoordig in 1284 gedateerd wordt. In die tekst (art. 18) is alleen sprake
van een ‘teken van de stad’, zonder dat dit nader omschreven wordt. Men kan wel
aannemen, dat het een ster was, maar dat staat er niet.

Opmerkelijk genoeg was de toelichting bij het vorige logo wel correct. Zie:
· Maastricht, van wapen tot logo, Maastricht c. 1993
· Maastricht, wapen vlag, logo volkslied, Maastricht 1996.

Emile Ramakers
13 februari 2009 14:24
VFB
Forum BezoekerOok ik (ik moet degene die het nieuwe stadslogo WEL mooi vind nog vinden) vind
het nieuwe Gemeente logo VERSCHRIKKELIJK!

Dat zelfs 80% van de Maastrichtenaren het nog zelf niet eens wisten, laat maar
weer eens duidelijk zien hoezeer de Gemeente de burgers "informeert".
Niet dus.

Er zijn al verschillende mensen en groepen die een burgerinitiatief zijn
begonnen tegen dit lelijke logo.

Meer informatie hierover is te vinden op www.ingelegilde.nl en
www.stadswapenmaastricht.nl

tijdens de Carnval zullen in de binnenstad verschillende plekken zijn waar de
Maastrichtenaren dit burgerinitiatief kunnen ondertekenen met hun handtekening.
Natuurlijk hopen we allemaal dat zoveel mogelijk Maastrichtenaren hieraan
meedoen, om dit logo zo snel mogelijk uit de Gemeente te krijgen.

Ook een punt om te maken is dat de gemeente hun EIGEN beleid niet heeft
uitgevoerd (punt gemaakt door D66-raadslid Bert Jongen) De Gemeente heeft een
van hun punten "de creatieve industrie in de regio stimuleren" TOTAAL
genegeerd!!! Schande!

Dus er is GEEN respectvolle afweging gemaakt door de gemeente om de opdracht
hiervan naar voorkeur naar een Limburgs ontwerpbureau te laten maken, iets waar
de gemeente schijnbaar een speerpunt van gemaakt heeft.

Het opmerkelijke hieraan is dit: GEEN ENKEL LIMBURG BUREAU MOCHT MEEDOEN AAN DE
OFFERTERONDE van deze opdracht.

Wat ik VERMOED is dat Leers zelf deze opdracht aan Rotterdam gegeven heeft in de
hoop al een goed voetje te kunnen krijgen bij de Rotterdammers, voor het geval
dat hij Burgemeester van Rotterdam zou zijn geworden.

Vies spel, Vies logo, Maastrichtenaren, DOE ER WAT AAN!
13 februari 2009 19:42
VFB
Forum Bezoekerhttp://www.petities.nl/petitie/burgerinitiatief_tegen_nieuw_logo_maastricht/
!!!!© 2006 - 2019 | Zicht op Maastricht

De redactie is gerechtigd bijdragen die te ver afvoeren van het onderwerp te weigeren of te verplaatsen.