24 november 2008 17:15
habus
Forum Bezoeker


Servaas...een vreemde baas!
Wat mij met name boeit is de geschiedenis rond de Servaaskerk en uiteindelijk
ook van Servatius zelf. Overigens wordt momenteel aangenomen dat de oudste kerk
van Maastricht ergens onder de OLV-basiliek ligt, omdat die kerk ooit binnen de
romeinse muren heeft gelegen. Deze kerk wordt een 'bisschopskerk'
genoemd. Onder de huidige Servaas is een eerste kerkje gevonden uit de 6de eeuw.
Op die plek lag een groot Romeins grafveld (zoals altijd buiten de muren!) en
het heeft er alle schijn van dat men in die tijd a) wist dat Servatius daar
begraven lag of b) dat men VERMOEDDE dat hij daar begraven lag. Feit is dat men
vanaf dat moment de relieken van Servaas claimde en de kerk naar hem noemde.
Voor de geschiedenis van Servaas en zijn kerk moet je maar eens kijken op:

http://www.sintservaas.nl/index24.html

Als je het 'levensverhaal' leest van Servaas ontkom je waarschijnlijk
niet aan de indruk dat Servaas wel een heel speciale baas is geweest....en komt
tevens de gedacht op dat mijnheer misschien wel helemaal nooit in deze contreien
heeft rondgelopen. En dan denk je natuurlijk meteen aan de St Gereons, St
Viktors, St Ursula's die 'spontaan' in de 6de eeuw opdoken.
Blijkbaar krabbelde de samenleving in die periode weer op, kreeg de kerk meer
macht en structuur en zocht men dus naar nieuwe iconen. En waar vind je die? Op
een romeins grafveld. Dat deed men 'om de hoek' in Keulen namelijk
ook... Servaas heeft overigens misschien wel bestaan (er wordt her/der melding
gemaakt van ene Serbatius), maar is misschien 'geleend' als
flex-heilige voor Maastrichtse bouw-aspiraties. Los van de goed-heiligman heeft
zijn traditie vanzelfsprekend iets fantastisch opgeleverd. Daar mogen we zijn
eerste aanbidders/pr-consultants dankbaar voor zijn.© 2006 - 2019 | Zicht op Maastricht

De redactie is gerechtigd bijdragen die te ver afvoeren van het onderwerp te weigeren of te verplaatsen.